Hlavní obsah

střední

Vyskytuje se v

cesta: zlatá střední cestaзолота́я середи́на

podpěra: krajní/střední podpěry mostuконцевы́е/промежу́точные опо́ры моста́

rod: mužský/ženský/střední rodмужско́й/же́нский/сре́дний род

tok: horní/střední/dolní tok řekyве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́

ucho: anat. vnitřní/střední/zevní uchoвну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хо

ucho: med. zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

útočník: střední/křídelní útočníkцентра́льный/кра́йний напада́ющий

váha: těžká/střední/lehká váhaтяжёлый/сре́дний/лёгкий вес

věk: psych. krize středního věkuкри́зис сре́днего во́зраста

vzdělání: základní/střední/vyšší vzděláníнача́льное/сре́днее/вы́сшее образова́ние

zánět: zánět středního uchaвоспале́ние сре́днего у́ха

pás: dopr. střední dělicí pásраздели́тельная полоса́

raketa: raketa středního doletuраке́та сре́днего ра́диуса

strojnický: střední průmyslová škola strojnickáмашинострои́тельный те́хникум

škola: základní/středníнача́льная/сре́дняя шко́ла

třída: střední třídaсре́дний класс

všeobecný: všeobecné střední vzdělání(все)о́бщее сре́днее образова́ние

vzrůst: vysoký/malý/střední vzrůstвысо́кий/ни́зкий/сре́дний рост

žák: žák střední odborné školyуча́щийся те́хникума

во́зраст: сре́дний во́зрастstřední věk

во́зраст: кри́зис сре́днего во́зрастаkrize středního věku

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

шко́ла: нача́льная/сре́дняя шко́лаzákladní/střední škola

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

центра́льный: центра́льный напада́ющийstřední útočník