Hlavní obsah

tok

Vyskytuje se v

světelný: светово́й пото́кfyz. světelný tok

zářivý: лучи́стый пото́кfyz. zářivý tok

dolní: в низо́вьях/ни́жнем тече́нии Во́лгиna dolním toku Volhy

tok: ве́рхнее/сре́днее/ни́жнее тече́ние реки́horní/střední/dolní tok řeky