Hlavní obsah

сре́дний

Vyskytuje se v

во́зраст: сре́дний во́зрастprůměrný věk, věkový průměr

всео́бщий: всео́бщее сре́днее образова́ниеvšeobecné střední vzdělání

мука́: мука́ гру́бого/сре́днего/ме́лкого помо́лаhrubá/polohrubá/hladká mouka

образова́ние: сре́днее образова́ниеstředoškolské vzdělání

па́лец: сре́дний па́лецprostředník

рука́: сре́дней руки́průměrný, druhořadý, nedůležitý, nevýznamný

у́хо: вну́треннее/сре́днее/нару́жное у́хоvnitřní/střední/zevní ucho

рост: высо́кий/ни́зкий/сре́дний ростvysoká/malá/střední postava

ско́рость: сре́дняя ско́ростьprůměrná rychlost

сре́дний: сре́дний родstřední rod, neutrum