Hlavní obsah

třída

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (kategorie věcí) класс, катего́рия, разря́дvýkonnostní třídaспорти́вный разря́дslovesná třídaкласс глаго́ла
  2. (taxonomická jednotka) класс
  3. (jakostní, hodnotová, významová) класс, ка́чество, сортlétat první třídouлета́ть пе́рвым кла́ссомvagón první/druhé třídyваго́н пе́рвого/второ́го кла́ссаekonomická třídaэкономкла́ссprvní třída kvalitaпе́рвый сорт
  4. (úroveň dosažená výcvikem) класс
  5. (ročník ve škole) класс, курсopakovat tříduоста́ться (в кла́ссе) на второ́й год
  6. (skupina žáků) класс
  7. (učebna) класс, уче́бное помеще́ние
  8. (spol. vrstva) классstřední třídaсре́дний класс

Vyskytuje se v

dělnický: рабо́чий классdělnická třída

první: мя́гкий ваго́нvůz první třídy

chodit: Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.Chodili jsme do stejné třídy.

nižší: мла́дшие кла́ссыnižší třídy ve škole

opakovat: оста́ться на второ́й годopakovat třídu/ročník

probrat: пройти́ програ́мму восьмо́го кла́ссаprobrat učivo osmé třídy

vagon: мя́гкий ваго́нvagon první třídy

vůz: мя́гкий/жёсткий ваго́нvůz první/druhé třídy

zápis: зачисле́ние в пе́рвый классzápis do první třídy

žák: первокла́ссникžák první třídy

жёсткий: жёсткий ваго́нvagon s tvrdými sedadly, vagon 3. třídy

мя́гкий: мя́гкий ваго́нvagon první třídy

рабо́чий: рабо́чий классdělnická třída

сорт: пе́рвый сортprvní jakost, první třída

třída: класс глаго́лаslovesná třída

дыха́тельный: дыха́тельные пути́dýchací cesty

дыха́ние: о́рганы дыха́нияdýchací orgány

ката́р: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

cesta: дыха́тельные пути́dýchací cesty

dýchací: дыха́тельные пути́anat. dýchací cesty

horní: ве́рхние дыха́тельные пути́anat. horní cesty dýchací

trubice: дыха́тельный кана́лdýchací trubice

ústrojí: дыха́тельный/пищевари́тельный/дви́гательный аппара́тdýchací/trávicí/pohybové ústrojí

katar: ката́р ве́рхних дыха́тельных путе́йkatar horních cest dýchacích

orgán: о́рганы дыха́нияdýchací orgány

plavat: пла́вать с аквала́нгомplavat s dýchacím přístrojem

systém: сосу́дистая/дыха́тельная/не́рвная систе́маmed. cévní/dýchací/nervový systém