Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se krokem) ходи́ть, дви́гаться, перемеща́тьсяchodit pozděопа́здыватьchodit pěšky/bosходи́ть пешко́м/босико́мchodit o berlíchходи́ть на костыля́хchodit sem a tamпоха́живать
  2. (do školy) ходи́ть, посеща́тьchodit na přednáškyпосеща́ть ле́кцииchodit do práce/školyходи́ть на рабо́ту/в шко́луChodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.chodit za školuпрогу́ливать уро́ки
  3. (vyzvedávat něco) ходи́ть, сходи́ть за чем, приноси́ть
  4. (mít známost) дружи́ть, встреча́ться с кем
  5. (na ryby) ходи́ть, сходи́ть за чемchodit na houbyходи́ть за гриба́миchodit na rybyрыба́чить
  6. (být dodáván) ходи́ть, получа́ть
  7. (oblékat se) ходи́ть, одева́тьсяchodit nalehkoходи́ть налегке́
  8. (obracet se na někoho) ходи́ть, обраща́ться

Vyskytuje se v

čtyři: ходи́ть на четвере́нькахchodit po čtyřech

mezi: быва́ть на лю́дяхchodit mezi lidi

práce: ходи́ть на рабо́туchodit do práce

škola: прогу́ливать уро́ки, дина́митьpřen. chodit za školou

za: пропуска́ть заня́тия (в шко́ле)chodit za školu

zálety: ловела́сничатьchodit na zálety

áčko: посеща́ть класс Аchodit do áčka

berla: ходи́ть на косты́ляхchodit o berlích

bosky: ходи́ть босико́мchodit bosky

hadr: ходи́ть в отре́пьяхchodit v hadrech

houba: ходи́ть за гриба́миchodit na houby

kurz: посеща́ть курсchodit do kurzu

mít: Ты до́лжен ходи́ть во́время.Máš chodit včas.

nesmět: Нельзя́ ходи́ть по газо́нам.Nesmí se chodit po trávníku.

přednáška: посеща́ть ле́кцииchodit na přednášky

tam: поха́живатьchodit sem a tam

bez, beze: ходи́ть как в во́ду опу́щенныйchodit jak tělo bez duše

kolem: ходи́ть вокру́г да о́колоchodit kolem horké kaše vyhýbavě mluvit

ocásek: ходи́ть за кем хво́стикомchodit za kým jako ocásek

s, se: ложи́ться с ку́рамиchodit spát se slepicemi

slepice: Она́ ложи́тся спать с ку́рами.Chodí spát se slepicemi.

tělo: Она́ хо́дит как в во́ду опу́щенная.Chodí jako tělo bez duše.

žebrácký: ходи́ть с су́мойchodit o žebrácké holi

босико́м: ходи́ть босико́мchodit bos

забы́ть: забы́ть доро́гу кудаpřestat kam chodit, zapomenout cestu kam

ходи́ть: ходи́ть по магази́намchodit po obchodech

гриб: ходи́ть за гриба́миchodit na houby

ложи́ться: ложи́ться спатьchodit spát

посеща́ть: посеща́ть ле́кцииchodit na přednášky

распустёха: ходи́ть распустёхойchodit (oblečený) jak lajdák

рома́н: Кру́тит с ней рома́н.Má s ní poměr., Chodí s ní.

то: Е́сли по́здно, то не ходи́.Pokud je pozdě, tak nechoď.

трениро́вка: ходи́ть на трениро́вкиchodit na trénink, trénovat

брю́ки: ходи́ть ру́ки в брю́кахchodit s rukama v kapsách flákat se

воро́та: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí samo., Neštěstí plodí neštěstí.

остриё: ходи́ть по острию́ ножа́chodit po ostří nože

отворя́ть: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí nikdy samo.

са́ни: Не в свои́ са́ни не сади́сь.Nestrkej nos, kam nemáš., Nechoď s pány na led.

сума́: ходи́ть с су́мойchodit o žebrácké holi, žebrat

цы́почки: на цы́почках ходи́ть перед кемchodit před kým po špičkách, přen. mít respekt před kým, bát se koho

chodit: прогу́ливать уро́киchodit za školu