Hlavní obsah

nesmět

Nedokonavé sloveso

  1. (nemít svolení) нельзя́Nesmíte.Вам нельзя́.Nesmí se chodit po trávníku.Нельзя́ ходи́ть по газо́нам.Nesmět ani pípnout.Не сметь рта раскры́ть.
  2. (nemoci si dovolit) не мочь, нельзя́
  3. (nebýt vhodné) нельзя́

Vyskytuje se v

kouřit: Здесь кури́ть нельзя́.Zde se nesmí kouřit.

smět: Здесь кури́ть не разреша́ется.Zde se nesmí kouřit.

bát se: Волко́в боя́ться, в лес не ходи́ть.Kdo se bojí, nesmí do lesa.

naposled: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

prosit: Разреши́те/Позво́льте пригласи́ть (вас на та́нец)?Smím prosit?

smát se: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

допуска́ться: не допуска́ется...není dovoleno..., nesmí se..., je zakázáno...

мо́жно: Здесь мо́жно кури́ть?Smí se tady kouřit?

полага́ться: Здесь кури́ть не полага́ется.Zde se nesmí kouřit.

волк: Волко́в боя́ться в лес не ходи́ть.Kdo se bojí, nesmí do lesa.

рот: не сметь рта раскры́тьnesmět ani ceknout

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

nesmět: Вам нельзя́.Nesmíte.