Hlavní obsah

prosit

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) проси́ть(úpěnlivě) умоля́ть кого/что кого/чего о ком/чёмProsím o prominutí.Прошу́ извине́ния/проще́ния., Извиня́юсь.Snažně tě prosím, přijď dříve.Умоля́ю тебя́, приходи́ скоре́й.Zde prosím nekuřte.Здесь про́сят не кури́ть.
  2. prosím tě, prosím vás (při vyjádření údivu) поми́луй(те), послу́шай(те), пожа́луй(те)Kdo ti to, prosím tě, řekl?Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?

Vyskytuje se v

další: Пожа́луйста сле́дующий!Další prosím!

posloužit: Угоща́йтесь, пожа́луйста!Poslužte si, prosím!

doklad: Предъяви́те докуме́нты, пожа́луйста.Vaše doklady, prosím.

chvíle: Подожди́те (одну́) мину́ту, пожа́луйста.Počkejte chvíli, prosím.

chvilka: Прошу́ мину́ту внима́ния!Prosím o chvilku pozornosti!

koleno: умоля́ть кого на коле́няхprosit koho na kolenou

moment: Мину́точку, пожа́луйста!Moment, prosím!

odložit: Раздева́йтесь, пожа́луйста.Odložte si, prosím.

odpuštění: проси́ть проще́нияprosit za odpuštění

pomalu: Говори́те ме́дленнее, пожа́луйста.Mluvte prosím pomaleji.

posadit se: Ся́дьте, пожа́луйста.Posaďte se, prosím.

prominutí: Прошу́ проще́ния.Prosím o prominutí.

prosím: Войди́те, пожа́луйста.Prosím, vstupte.

přisednout: Приса́живайтесь, пожа́луйста!Přisedněte (si), prosím!

slovíčko: Мо́жно вас на па́ру слов?Na slovíčko, prosím.

smět: Разреши́те пригласи́ть вас на та́нец?Smím prosit?

snažně: Умоля́ю вас.Snažně vás prosím.

úpěnlivě: жа́лобно проси́тьúpěnlivě prosit

věnovat: Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!Věnujte mi prosím pozornost!

vzkázat: Прошу́ переда́ть ему́, что...Vzkažte mu prosím, že...

zavěsit: Пожа́луйста, не клади́те тру́бку!Prosím, nezavěšujte!

okamžik: Мину́точку.Okamžik, prosím.

мину́точка: Мину́т(оч)ку!Chvilku strpení!, Věnujte mi prosím pozornost!

слу́шать: (Я вас) слу́шаю.Haló., Prosím., Poslouchám (vás). v telefonu

беспоко́ить: Прошу́ не беспоко́ить.Nerušit, prosím.

раздева́ться: Раздева́йтесь, пожа́луйста!Odložte si, prosím!

сле́дующий: Сле́дующий, пожа́луйста!Další, prosím!

prosit: Прошу́ извине́ния/проще́ния., Извиня́юсь.Prosím o prominutí.