Hlavní obsah

věnovat

Dokonavé sloveso i nedokonavé sloveso

  1. (poskytnout, obětovat) удели́ть/уделя́ть, предоста́вить/предоставля́ть, посвяти́ть/посвяща́ть что кому/чемуVěnujte mi prosím pozornost!Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!věnovat čas čemuудели́ть/уделя́ть вре́мя, посвяти́ть/посвяща́ть вре́мя кому/чему
  2. (darovat) (по)дари́ть, преподнести́/преподноси́ть, вручи́ть/вруча́ть что кому
  3. (určit) предназна́чить/предназнача́ть для кого/чего

Vyskytuje se v

plavání: занима́ться пла́ваниемvěnovat se plavání

pozornost: обраща́ть внима́ние на кого/что, замеча́ть кого/чтоvěnovat pozornost komu/čemu

věnovat se: занима́ться спо́ртомvěnovat se sportu

zvláštní: удели́ть чему осо́бое внима́ниеvěnovat čemu zvláštní pozornost

мину́точка: Мину́т(оч)ку!Chvilku strpení!, Věnujte mi prosím pozornost!

оказа́ть: оказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost

věnovat: Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!Věnujte mi prosím pozornost!