Hlavní obsah

prominutí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (odpuštění provinění) проще́ние, извине́ние(hříchů ap.) отпуще́ниеProsím o prominutí.Прошу́ проще́ния.s prominutímизвини́те
  2. (odpuštění povinnosti) освобожде́ниеpráv. prominutí trestuосвобожде́ние от наказа́ния, поми́лование

Vyskytuje se v

obtěžovat: Извини́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás obtěžuji.

omyl: Извини́те, я оши́бся но́мером.Promiňte, to je omyl. při telefonování

prominutí: извини́теs prominutím

prosit: Прошу́ извине́ния/проще́ния., Извиня́юсь.Prosím o prominutí.

rušit: Извиня́юсь за беспоко́йство.Promiňte, že vás ruším.

strašně: Извини́те, я о́чень спешу́.Promiňte, strašně spěchám.

vyrušit: Извини́те, что я вам помеша́л.Promiňte, že jsem vás vyrušil.

vyrušovat: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

zadaný: Извини́те, но э́тот сто́лик за́нят.Promiňte, ale tento stůl je zadaný.

žádat: проси́ть проще́нияžádat o prominutí

povolit: Прости́те, у меня́ не́рвы сда́ли.přen. Promiňte, povolily mi nervy.

беспоко́йство: Прости́те за беспоко́йство.Promiňte, že vás vyrušuji.

prominout: Извини́(те)., Прости́(те)!Promiň(te)!