Hlavní obsah

omyl

Podstatné jméno, rod mužský

  • оши́бка, заблужде́ниеPromiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.být na omyluзаблужда́ться, находи́ться в заблужде́нииpráv. justiční omylсуде́бная оши́бка

Vyskytuje se v

justiční: суде́бная оши́бкаjustiční omyl

pokus: ме́тод проб и оши́бокmetoda pokusu a omylu

tragický: рокова́я оши́бкаtragický omyl

dopustit se: допусти́ть оши́бкуdopustit se omylu

možnost: возмо́жность оши́бкиmožnost omylu

osudný: фата́льная оши́бкаosudný omyl

vyvést: вы́вести кого из заблужде́нияvyvést z omylu

оши́бка: по оши́бкеomylem

ввести́: ввести́ в заблужде́ниеuvést v omyl, zmýlit koho

заблужде́ние: ввести́ в заблужде́ниеuvést v omyl, zmást

суде́бный: суде́бная оши́бкаjustiční omyl

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

omyl: Извини́те, я оши́бся но́мером.Promiňte, to je omyl. při telefonování