Hlavní obsah

omyl

Podstatné jméno, rod mužský

  • оши́бка, заблужде́ниеPromiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.být na omyluзаблужда́ться, находи́ться в заблужде́нииpráv. justiční omylсуде́бная оши́бка

Vyskytuje se v

justiční: justiční omylсуде́бная оши́бка

pokus: metoda pokusu a omyluме́тод проб и оши́бок

tragický: tragický omylрокова́я оши́бка

dopustit se: dopustit se omyluдопусти́ть оши́бку

možnost: možnost omyluвозмо́жность оши́бки

osudný: osudný omylфата́льная оши́бка

vyvést: vyvést z omyluвы́вести кого из заблужде́ния

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.