Hlavní obsah

pokus

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (úsilí něco učinit) попы́тка чегоpráv. покуше́ние на чтоpokus o krádežпокуше́ние на кра́жуpokus o (sebe)vražduпокуше́ние на (само)уби́йство, попы́тка (само)уби́йства
  2. (experiment, zkouška) экспериме́нт, (нау́чный) о́пытmetoda pokusu a omyluме́тод проб и оши́бок
  3. (začátečnická práce) (пе́рвый) о́пыт, (пе́рвая) попы́тка

Vyskytuje se v

provádět: эксперименти́ровать, рабо́тать на ком/чемprovádět pokusy na kom/čem

vražda: покуше́ние на уби́йствоpokus o vraždu

atentát: попы́тка покуше́нияpokus o atentát

neúspěšný: неуда́чная попы́ткаneúspěšný pokus

nezdařit se: Пе́рвая попы́тка не удала́сь.První pokus se nezdařil.

pokusit se: попыта́ться поко́нчить с собо́йpokusit se o sebevraždu

rekord: попы́тка установле́ния мирово́го реко́рдаpokus o světový rekord

útěk: попы́тка к бе́гствуpokus o útěk

znásilnění: попы́тка изнаси́лованияpokus o znásilnění

покуше́ние: покуше́ние на уби́йствоpokus o vraždu

попы́тка: попы́тка уби́йстваpokus o vraždu

pokus: покуше́ние на кра́жуpokus o krádež