Hlavní obsah

пе́рвый

Vyskytuje se v

возмо́жность: при пе́рвой возмо́жностиpři první příležitosti

деся́тка: в пе́рвой деся́тке кто/чтоv první desítce (nejlepších)

за́мужем: не пе́рвый год за́мужем(nebýt) žádný zelenáč

май: Пе́рвое ма́яPrvní máj, Svátek práce

рука́: из пе́рвых рукz první ruky, ze zdroje informace ap.

уста́: из пе́рвых устz první ruky dozvědět se ap.

ата́ка: пе́рвая ата́каprvní útok v hokeji

влюби́ться: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

о́чередь: в пе́рвую о́чередьv první řadě, především

по́мощь: оказа́ть пе́рвую по́мощьposkytnout první pomoc

раке́тка: пе́рвая раке́тка ми́раnejlepší tenista/tenistka na světě

скрипа́ч: пе́рвый скрипа́чprvní houslista, primárius též zástupce dirigenta

шаг: пе́рвые шаги́první krůčky

эта́ж: пе́рвый эта́жpřízemí

апре́ль: пе́рвое апре́ляapríl

взгляд: с пе́рвого взгля́даna první pohled

встре́чный: пе́рвый встре́чныйprvní, koho potkáš náhodný kolemjdoucí ap.

краса́вица: Она́ не пе́рвая краса́вица.Není to zrovna krasavice.

любо́вь: любо́вь с пе́рвого взгля́даláska na první pohled

полоса́: пе́рвая полоса́titulní strana

предме́т: предме́т пе́рвой необходи́мостиpředmět denní potřeby, nezbytná věc

раз: в пе́рвый разpoprvé, v prvním případě

раз: с пе́рвого ра́заnapoprvé

с: влюби́ться с пе́рвого взгля́даzamilovat se na první pohled

све́жесть: не пе́рвой све́жестиne zrovna čerstvý zelenina ap., ne zrovna nejmladší osoba

сорт: пе́рвый сортprvní jakost, první třída

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

волк: не пе́рвая во́лку зима́není to poprvé ani naposled

ком: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

скри́пка: игра́ть пе́рвую скри́пкуhrát první housle, přen. mít hlavní slovo