Hlavní obsah

ком

Podstatné jméno, rod mužský-а; ко́мья, -ьев

Vyskytuje se v

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

ка́мень: Кто пе́рвый бро́сит ка́мень?Kdo bez viny ať hodí kamenem.

неве́сть: неве́сть кто/что/где/куда́/когда́/почему́bůhví/kdoví kdo/co/kde/kam/kdy/proč

сме́лый: кто смел, тот и съелodvážnému štěstí přeje

ком: ком в го́рлеknedlík v krku

кто: Кто там?Kdo je (to)?

бог: бог зна́ет ктоbůhvíkdo

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

воздержа́ться: Кто воздержа́лся?Kdo se zdržel (hlasování)?

никто́: ни с кемs nikým

узна́ть: Разреши́те узна́ть, кто вы тако́й?Mohu se zeptat, co vy jste zač?

блин: пе́рвый блин ко́момkaždý začátek je těžký

друг: Скажи́ мне, кто твой друг, и я скажу́, кто ты.Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi.

коле́но: поста́вить на коле́ни кого́dostat koho na kolena, pokořit koho

расска́зывать: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To si vykládej někomu jinému!

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

утону́ть: Кому́ быть пове́шенному, тот не уто́нет.Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.

kdo: кто сильне́е, кто кого́kdo s koho

knedlík: ком в го́рлеknedlík v krku

kóma: диабети́ческая ко́маdiabetické kóma

fandit: За кого́ боле́ешь?Komu fandíš?

moct: Кто винова́т?Kdo za to může?

obrátit se: Я не зна́ю к кому́ мне обрати́ться.Nevím, na koho se mám obrátit.

on, ona, ono: Кто он тако́й?Co on je zač?

pípnout: Никто́ не пи́кнет!, Пусть кто то́лько пи́кнет!Nikdo ani nepípne.

plést: Вы меня́ с кем-то перепу́тали.Asi si mě s někým pletete.

pro: Кто за?Kdo je pro?

prosit: Поми́луй, кто тебе́ э́то сказа́л?Kdo ti to, prosím tě, řekl?

splést si: Вы меня́ с кем-то перепу́тали.S někým jste si mě spletl.

stát se: Ни с кем ничего́ не случи́лось.Nikomu se nic nestalo.

škrábat: Кто́-то цара́пается в дверь.Někdo škrábe na dveře.

umýt: Кто помо́ет посу́ду?Kdo umyje nádobí?

vinný: Кто винова́т?Kdo je vinen?

volat: Кто звони́т?Kdo volá?

zajímat: Кого́ э́то интересу́ет?Koho to zajímá?

zaměstnání: Кто вы по профе́ссии?Jaké máte zaměstnání?

zeptat se: Спроси́ доро́гу (у кого́-нибу́дь).Zeptej se (někoho) na cestu.

želízko: наде́ть на кого́ нару́чникиdostat želízka

čest: С кем име́ю честь?S kým mám tu čest?

dočkat se: Кто ждёт, тот дождётся.Kdo si počká, ten se dočká.

doskákat: Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.přísl. Ranní ptáče dál doskáče.

jiný: не кто ино́й, как...nikdo jiný, než...

naposled: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

počkat: Кто ждёт, тот дождётся., К тому́, кто ждёт, всё придёт.Kdo si počká, ten se dočká.

povídat: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To povídej někomu jinému!

ptáče: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

pýcha: Кто высо́ко лета́ет, тот ни́зко па́дает.Pýcha předchází pád.

ranní: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

riskovat: Кто не риску́ет - тот не вы́игрывает.Kdo neriskuje, nevyhraje.

rychle: Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.Kdo rychle dává, dvakrát dává.

smát se: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

ten, ta, to: Кто лжёт, тот и крадёт.Kdo lže, ten krade.

učený: Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.Žádný učený z nebe nespadl.

zachránit se: Спаса́йся, кто мо́жет!Zachraň se, kdo můžeš!

весть: не бог весть кто/что/како́йbůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký