Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se krokem) ходи́ть, дви́гаться, перемеща́тьсяchodit pozděопа́здыватьchodit pěšky/bosходи́ть пешко́м/босико́мchodit o berlíchходи́ть на костыля́хchodit sem a tamпоха́живать
  2. (do školy) ходи́ть, посеща́тьchodit na přednáškyпосеща́ть ле́кцииchodit do práce/školyходи́ть на рабо́ту/в шко́луChodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.chodit za školuпрогу́ливать уро́ки
  3. (vyzvedávat něco) ходи́ть, сходи́ть за чем, приноси́ть
  4. (mít známost) дружи́ть, встреча́ться с кемChodíš s někým?Ты встреча́ешься с кем-нибу́дь?
  5. (na ryby) ходи́ть, сходи́ть за чемchodit na houbyходи́ть за гриба́миchodit na rybyрыба́чить
  6. (být dodáván) ходи́ть, получа́ть
  7. (oblékat se) ходи́ть, одева́тьсяchodit nalehkoходи́ть налегке́
  8. (obracet se na někoho) ходи́ть, обраща́ться
  9. (po návštěvách ap.) навеща́ть, посеща́тьchodit po známýchпосеща́ть знако́мых
  10. tak to chodí (tak to bývá) так и во́дится

Vyskytuje se v

čtyři: chodit po čtyřechходи́ть на четвере́ньках

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

práce: chodit do práceходи́ть на рабо́ту

škola: přen. chodit za školuпрогу́ливать уро́ки, дина́мить

za: chodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)

zálety: chodit na záletyловела́сничать

áčko: chodit do áčkaпосеща́ть класс А

berla: chodit o berlíchходи́ть на костыля́х

bosky: chodit boskyходи́ть босико́м

hadr: chodit v hadrechходи́ть в отре́пьях

houba: chodit na houbyходи́ть за гриба́ми

hůl: chodit o holiходи́ть с па́лкой

chůda: chodit na chůdáchходи́ть на ходу́лях

kostel: chodit do kostelaходи́ть в це́рковь

kurz: chodit do kurzuпосеща́ть курс

mít: Máš chodit včas.Ты до́лжен ходи́ть во́время.

nesmět: Nesmí se chodit po trávníku.Нельзя́ ходи́ть по газо́нам.

přednáška: chodit na přednáškyпосеща́ть ле́кции

škola: chodit do školyходи́ть в шко́лу, учи́ться в шко́ле

tam: chodit sem a tamпоха́живать

bez, beze: chodit jak tělo bez dušeходи́ть как в во́ду опу́щенный

kolem: chodit kolem horké kaše vyhýbavě mluvitходи́ть вокру́г да о́коло

naostro: chodit naostro bez spodního prádlaходи́ть без трусо́в

ocásek: chodit za kým jako ocásekходи́ть за кем хво́стиком

s, se: chodit spát se slepicemiложи́ться с ку́рами

slepice: Chodí spát se slepicemi.Она́ ложи́тся спать с ку́рами.

žebrácký: chodit o žebrácké holiходи́ть с су́мой

босико́м: ходи́ть босико́мchodit bos

забы́ть: забы́ть доро́гу кудаpřestat kam chodit, zapomenout cestu kam

ходи́ть: ходи́ть по магази́намchodit po obchodech

гриб: ходи́ть за гриба́миchodit na houby

ложи́ться: ложи́ться спатьchodit spát

посеща́ть: посеща́ть ле́кцииchodit na přednášky

рома́н: Кру́тит с ней рома́н.Má s ní poměr., Chodí s ní.

то: Е́сли по́здно, то не ходи́.Pokud je pozdě, tak nechoď.

трениро́вка: ходи́ть на трениро́вкиchodit na trénink, trénovat

брю́ки: ходи́ть ру́ки в брю́кахchodit s rukama v kapsách flákat se

воро́та: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí samo., Neštěstí plodí neštěstí.

отворя́ть: Пришла́ беда́ отворя́й воро́та.Neštěstí nechodí nikdy samo.

сума́: ходи́ть с су́мойchodit o žebrácké holi, žebrat

цы́почки: на цы́почках ходи́ть перед кемchodit před kým po špičkách, přen. mít respekt před kým, bát se koho