Hlavní obsah

chodit

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se krokem) ходи́ть, дви́гаться, перемеща́тьсяchodit pozděопа́здыватьchodit pěšky/bosходи́ть пешко́м/босико́мchodit o berlíchходи́ть на костыля́хchodit sem a tamпоха́живать
  2. (do školy) ходи́ть, посеща́тьchodit na přednáškyпосеща́ть ле́кцииchodit do práce/školyходи́ть на рабо́ту/в шко́луChodili jsme do stejné třídy.Мы учи́лись в одно́м кла́ссе.chodit za školuпрогу́ливать уро́ки
  3. (vyzvedávat něco) ходи́ть, сходи́ть за чем, приноси́ть
  4. (mít známost) дружи́ть, встреча́ться с кем
  5. (na ryby) ходи́ть, сходи́ть за чемchodit na houbyходи́ть за гриба́миchodit na rybyрыба́чить
  6. (být dodáván) ходи́ть, получа́ть
  7. (oblékat se) ходи́ть, одева́тьсяchodit nalehkoходи́ть налегке́
  8. (obracet se na někoho) ходи́ть, обраща́ться

Vyskytuje se v

čtyři: chodit po čtyřechходи́ть на четвере́ньках

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

práce: chodit do práceходи́ть на рабо́ту

škola: přen. chodit za školouпрогу́ливать уро́ки, дина́мить

za: chodit za školuпропуска́ть заня́тия (в шко́ле)

zálety: chodit na záletyловела́сничать

áčko: chodit do áčkaпосеща́ть класс А

berla: chodit o berlíchходи́ть на косты́лях

bosky: chodit boskyходи́ть босико́м

hadr: chodit v hadrechходи́ть в отре́пьях

houba: chodit na houbyходи́ть за гриба́ми

kurz: chodit do kurzuпосеща́ть курс

mít: Máš chodit včas.Ты до́лжен ходи́ть во́время.

nesmět: Nesmí se chodit po trávníku.Нельзя́ ходи́ть по газо́нам.

přednáška: chodit na přednáškyпосеща́ть ле́кции

tam: chodit sem a tamпоха́живать

bez, beze: chodit jak tělo bez dušeходи́ть как в во́ду опу́щенный

kolem: chodit kolem horké kaše vyhýbavě mluvitходи́ть вокру́г да о́коло

ocásek: chodit za kým jako ocásekходи́ть за кем хво́стиком

s, se: chodit spát se slepicemiложи́ться с ку́рами

slepice: Chodí spát se slepicemi.Она́ ложи́тся спать с ку́рами.

tělo: Chodí jako tělo bez duše.Она́ хо́дит как в во́ду опу́щенная.

žebrácký: chodit o žebrácké holiходи́ть с су́мой

chodit: chodit za školuпрогу́ливать уро́ки