Hlavní obsah

ходи́ть

Vyskytuje se v

монасты́рь: jiný kraj, jiný mrav je třeba se přizpůsobitв чужо́й монасты́рь со свои́м уста́вом не хо́дят

цы́почки: (chodit) na/po špičkáchна цы́почках (ходи́ть)

босико́м: chodit bosходи́ть босико́м

стру́нка: poslouchat koho na slovo по стру́нке ходи́ть перед кем

ходи́ть: chodit po obchodechходи́ть по магази́нам

газо́н: Vstup na trávník zakázánПо газо́нам ходи́ть воспреща́ется

гриб: chodit na houbyходи́ть за гриба́ми

распустёха: chodit (oblečený) jak lajdákходи́ть распустёхой

то: Pokud je pozdě, tak nechoď.Е́сли по́здно, то не ходи́.

трениро́вка: chodit na trénink, trénovatходи́ть на трениро́вки

брю́ки: chodit s rukama v kapsách flákat seходи́ть ру́ки в брю́ках

волк: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться в лес не ходи́ть.

ла́пка: podlézat, pochlebovat, vlichocovat se komu, být patolízal на за́дних ла́пках ходи́ть

нале́во: zahýbat komu, být nevěrný ходи́ть нале́во

остриё: chodit po ostří nožeходи́ть по острию́ ножа́

пова́диться: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

сума́: chodit o žebrácké holi, žebratходи́ть с су́мой

ctít: karet. ctít barvuходи́ть в масть

čtyři: chodit po čtyřechходи́ть на четвере́ньках

nahoru: nosit nos nahoruзадра́ть нос, ходи́ть с за́дранным но́сом

práce: chodit do práceходи́ть на рабо́ту

berla: chodit o berlíchходи́ть на косты́лях

bosky: chodit boskyходи́ть босико́м

držet: držet smutekходи́ть в трау́ре, соблюда́ть тра́ур

hadr: chodit v hadrechходи́ть в отре́пьях

houba: chodit na houbyходи́ть за гриба́ми

chodit: chodit pěšky/bosходи́ть пешко́м/босико́м

kolovat: kolují zvěsti, že...хо́дят слу́хи, что...

mít: Máš chodit včas.Ты до́лжен ходи́ть во́время.

nesmět: Nesmí se chodit po trávníku.Нельзя́ ходи́ть по газо́нам.

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

přecházet: přecházet po pokojiходи́ть по ко́мнате

řeč: Šíří se řeči.Хо́дят слу́хи.

škola: chodit do školyходи́ть в шко́лу, учи́ться в шко́ле

šuškat: Šušká se, že...Хо́дят слу́хи, что...

bát se: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться, в лес не ходи́ть.

bez, beze: chodit jak tělo bez dušeходи́ть как в во́ду опу́щенный

kolem: chodit kolem horké kaše vyhýbavě mluvitходи́ть вокру́г да о́коло

ocásek: chodit za kým jako ocásekходи́ть за кем хво́стиком

pata: lepit se komu na patyходи́ть за кем по пята́м, ли́пнуть к кому, не отстава́ть от кого

páv: Nosí se jako páv.Он хо́дит го́голем.

pečený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

pověsit se: pověsit se komu na patyходи́ть по пята́м за кем

přilepit se: přilepit se komu na patyприли́пнуть к кому, ходи́ть по пята́м

pyšně: nosit se pyšně jako pávходи́ть го́голем

smět: Kdo se bojí, nesmí do lesa.Волко́в боя́ться - в лес не ходи́ть.

tělo: Chodí jako tělo bez duše.Она́ хо́дит как в во́ду опу́щенная.

vařený: Je u nás pečený vařený.Пова́дился к нам ходи́ть.

žebrácký: chodit o žebrácké holiходи́ть с су́мой

ко́зырь: nést se jako kohoutходи́ть ко́зырем