Hlavní obsah

то

Spojka

  1. е́сли...то když, ... tak, pokud za podmínky, ... pakЕ́сли по́здно, то не ходи́.Pokud je pozdě, tak nechoď.
  2. то...то jednou...podruhé, hned...hned

Vyskytuje se v

а: а тоnebo, jinak

будь: бу́дь тоať již

как: как бы то ни бы́лоv každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoli

ка́к-то: ка́к-то разjednou, jedenkrát

наконе́ц: наконе́ц-то!no konečně!, (Tak) přece jen!

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

пойти́: Е́сли на то пошло́,...Když už je tomu tak,...

посе́ять: Что посе́ешь, то и пожнёшь.Jak zaseješ, tak taky sklidíš.

поско́льку: поско́льку... то (так)jelikož, protože, poněvadž

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

ни: что ни год, то...rok co rok...

ни: во что бы то ни ста́лоza každou cenu

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

отве́т: Я за то не в отве́те.Za to ne(z)odpovídám.

тако́й-то: в тако́м-то ча́суv tu a v tu hodinu

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všechno zlato, co se třpytí!

пожа́ть: Что посе́ешь, то пожнёшь.Co zaseješ, to sklidíš.

слон: слона́-то и не приме́титьto nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnout

a: tu a tam místyтут и там, то тут, то там, места́ми

co: stůj co stůjво что бы то ни ста́ло

cosi: kdesi cosiда то, да сё

doba: touto dobouв то вре́мя

jako: prašť jako uhoďоди́н чёрт, что в лоб, то по лбу

jinde: někde jindeгде-нибу́дь, где́-то

míra: do jisté/značné míryв како́й-то/значи́тельной ме́ре

stát: stůj co stůjлюбо́й цено́й, во что бы то ни ста́ло

tak: Tak to je., Tak se věci mají.Таки́е-то дела́.

tak: tak nějak jaksi nepříjemněкак-то неприя́тно

celkem: Je mi to celkem jedno.Мне вообще́ то всё равно́.

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

háček: V tom je (ten) háček!В том-то и де́ло!

kdesi: kdesi cosiто да сё

klapat: Tady něco neklape.Здесь что́-то не так.

kontrola: technická kontrolaтехни́ческий осмо́тр, ТО

mlít: Mele pořád to stejné.Он долби́т одно́ и то же.

nějak: Je mi nějak divně.Мне как-то не по себе́.

nějaký: Byl tu nějaký chlap.Приходи́л како́й-то дя́дя.

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.

plést: Asi si mě s někým pletete.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Что каса́ется меня́, то я согла́сен.

pomoct: Můžu vám nějak pomoct?Я могу́ вам чем-то помо́чь?

pořád: Pořád někde lítá!Её ве́чно где-то но́сит!

protáhnout se: Čekání se může ještě protáhnout.Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.

splést si: S někým jste si mě spletl.Вы меня́ с кем-то перепу́тали.

škrábat: Někdo škrábe na dveře.Кто́-то цара́пается в дверь.

to: To je právě to!В том-то и де́ло!

věčně: Věčně je s něčím nespokojený.Ве́чно чем-то недово́лен.

zírat: Ten bude zírat!Вот глаза́-то вы́таращит!

ani: ani takový, ani makovýни то ни сё

co: Co na srdci, to na jazyku.Что на уме́, то и на языке́.

hrát: Tady něco nehraje.Тут что́-то не так.

jeden, jedna, jedno: opakovat stále jedno a to saméповторя́ть всё одно́ и то́ же

jednou: jednou za uherský rok velmi zřídkaв ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)

něco: Je mu něco kolem třiceti.Ему́ что-то о́коло тридцати́.

ohled: bez ohledu na to, že...незави́симо от того́, что..., не счита́ясь с тем, что..., несмотря́ на то́, что...

plášť: Je kam vítr, tam plášť.Он де́ржит нос по ве́тру., Он как флю́гер., Он то туда́, то сюда́.

pořád: vést pořád svouбеспреста́нно повторя́ть одно́ и то же

prach: být pořád někde v prachuве́чно где́-то бе́гать

přes, přese: Přeletělo mu něco přes nos.Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.

rak: ani ryba ani rakни ры́ба, ни мя́со, ни то, ни сё

ryba: Není ani ryba, ani rak.hovor. Он ни ры́ба, ни мя́со., Он ни то ни сё.

třpytit se: Není všechno zlato, co se třpytí.Не всё то зо́лото, что блести́т.

ustlat si: Jak si kdo ustele, tak si i lehne.Что посе́ешь, то и пожнёшь., Как посте́лешь, так и поспи́шь.

za: Za tím něco vězí.Тут что́-то не так.

za: udělat za každou cenuсде́лать во что бы то ни ста́ло