Hlavní obsah

а

Spojka

  • a, aleПиши́ ру́чкой, а не карандашо́м.Piš perem, ne tužkou.

Částice

  1. co?, ne?Пойдём гуля́ть, а?Půjdeme se projít, co?
  2. hej, ty

Vyskytuje se v

бог: Челове́к предполага́ет, а Бог располага́ет.Člověk míní, pánbůh mění.

ведь: а ведьale vždyť

ещё: а ещёa to, a přitom

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se

зато́: но/а зато́zato, ale

зна́чит: а зна́чит(a) proto, tudíž, a tedy

и́менно: а и́менноjmenovitě

капе́лла: а капе́ллаsborově, bez hudby

ме́жду: (а) ме́жду темmezitím

потому́: а (и) потому́(a) proto

проти́вный: (а) в проти́вном слу́чаеv opačném případě

ско́рый: а скоре́е (сказа́ть)přesněji (řečeno)

слу́жба: не в слу́жбу, а в дру́жбуne z povinnosti, ale z kamarádství

туда́: (а) туда́ жеběžet/jít někam

фурше́т: а-ля фурше́т(jídlo) na vidličku snídaně ap., menší pohoštění

что: а чтоa co má být

зате́м: а зате́м...načež...

а: Пойдём гуля́ть, а?Půjdeme se projít, co?

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

гадю́ка: Не же́нщина, а гадю́ка.Není to ženská, ale zmije.

ра́ньше: Ра́ньше поду́май, а пото́м говори́.Nejprve přemýšlej, potom mluv., Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

бузина́: в огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дькаjeden o koze, druhý o voze

вершки́: Мне вершки́, а тебе́ корешки́.Já slíznu smetanu, a ty kyšku.

воз: а воз и ны́не тамzáležitost stojí, nehýbe se to

гость: В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.Všude dobře, doma nejlíp.

друг: Не име́й сто рубле́й, а име́й сто друзе́й.Je lepší mít sto přátel než sto rublů.

дру́жба: Не в слу́жбу, а в дру́жбу!Ne z povinnosti, ale z přátelství!

ма́сленица: Не жизнь, а ма́сленица.To není život, ale ráj.

ме́тить: Ме́тил в воро́ну, а попа́л в коро́ву.Mířil vysoko a padnul hluboko.

мимо́за: Не челове́к, а мимо́за!To je ale netýkavka!

му́ка: Не жизнь, а му́ка.To není život, ale utrpení.

отре́зать: Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.Dvakrát měř, jednou řež.

рать: Не хвали́сь, иду́чи на рать, а хвали́сь, иду́чи с ра́ти.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

ум: Ум хорошо́, а два лу́чше.Víc hlav víc ví.

boj: борьба́ не на жи́знь, а на́ смертьboj na život a na smrt

vidlička: за́втрак а-ля́ фурше́тsnídaně na vidličku

áčko: посеща́ть класс Аchodit do áčka

hepatitida: ви́русный гепати́т ти́па Аvirová hepatitida typu A

jednat: А как ты со мно́й поступа́ешь?Jak to se mnou jednáš?

mušketýr: Три мушкетёра А. Дюма́Dumasovi Tři mušketýři

vypláznout: Вы́суньте язы́к и скажи́те А.Vyplázněte jazyk a řekněte Á.

doma: В гостя́х хорошо́, а до́ма (всё-таки) лу́чше.Všude dobře, doma nejlépe.

o: Я тебе́ про Фо́му, а ты мне про Ерёму.Já o koze, ty o voze.

oko: тет-а-те́т, с гла́зу на глазmezi čtyřma očima

povídat: Говоря́т - кур до́ят, а коро́вы я́йца несу́т.Povídali, že mu hráli.

přece: А всё-таки она́ ве́ртится!A přece se točí! výrok G. Galilei

svědomí: не за страх, а за со́вестьpodle svého nejlepšího vědomí a svědomí

tělo: Э́то вопро́с не в бровь, а в глаз., Э́то же о́стрый вопро́с.To je otázka na tělo.

vědomí: не за страх, а за со́вестьpodle nejlepšího vědomí a svědomí

všude: В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.Všude dobře, doma nejlíp.

zvítězit: Не (ва́жно) победи́ть, а приня́ть уча́стие.Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.