Hlavní obsah

doma

Vyskytuje se v

malá: sport. malá domůпас наза́д вратарю́

od, ode: dům od domuот до́ма к до́му, из до́ма в дом

práce: práce z domuрабо́та на дому́

čekat: Doma ho čekal výprask.До́ма его́ ждала́ трёпка.

domov: vyhnat z domovaвы́гнать и́з дому

dostat: Doma jsme dostali co proto.Нам до́ма здо́рово влете́ло.

držet se: držet se domaостава́ться до́ма

jít: Je čas jít domů.Пора́ идти́ домо́й.

klíč: klíč od auta/domuключ от маши́ны/до́ма

majitel: majitel domuвладе́лец до́ма, домовладе́лец

muset: Musím jít domů.Я до́лжен/Мне на́до идти́ домо́й.

načase: Je načase jít domů.Уже́ пора́ домо́й.

okolí: v okolí domuв окре́стности до́ма

ordinovat: Lékař ordinuje doma.Врач принима́ет на дому́.

padat: Padej domů!Дуй домо́й!

paní: paní domuхозя́йка до́ма

pokládat: stav. pokládat základy domuподводи́ть фунда́менты

pracovat: pracovat přes čas/domaрабо́тать сверхуро́чно/на дому́

prásknout: Blesk prásknul do domu.Мо́лния удари́ла в дом.

proniknout: proniknout do domuпрони́кнуть в дом

rád: Jdi raději domů.Иди́ лу́чше домо́й.

rozvážka: rozvážka obědů až domůдоста́вка обе́дов на́ дом

sedět: Co sedíš pořád doma?Что ты до́ма выси́живаешь?

udělat: udělat doma pořádek ukliditубра́ть дом

vnitřek: vnitřek domuинтерье́р до́ма

vyrazit: vyrazit koho na ulici/z domuвы́швырнуть кого на у́лицу/из до́ма

zastesknout se: Zastesklo se mu po domově.Он соску́чился по до́му.

zateplení: zateplení domuутепле́ние фаса́да до́ма

sypat: Sypte domů!Убира́йтесь домо́й!

všude: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

vzhůru: Doma je všechno vzhůru nohama.До́ма всё вверх дном/по́лный разгро́м.

доста́вка: rozvoz (domů), donáška do domuдоста́вка на́ дом

подбежа́ть: přiběhnout k domuподбежа́ть к до́му

вблизи́: Škola je blízko domu.Шко́ла вблизи́ от до́ма.

ве́чер: Přišel domů k večeru.Пришёл домо́й под ве́чер.

войти́: vejít do domu/historieвойти́ в дом/исто́рию

всё: No nic, jdu domů.Всё, я домо́й.

как: Chovejte se jako doma.Бу́дьте, как до́ма.

нет: Není doma.Его́ нет до́ма.

оказа́ться: Doma nikdo nebyl.До́ма не оказа́лось никого́.

пора́: Je čas jít domů.Пора́ домо́й.

приуса́дебный: zahrada, pozemek okolo domuприуса́дебный уча́сток земли́

разгро́м: Doma je všechno vzhůru nohama.До́ма по́лный разгро́м.

сиде́ть: trčet/dřepět celý den domaсиде́ть це́лый день до́ма

гость: Všude dobře, doma nejlíp.В гостя́х хорошо́, а до́ма лу́чше.

дым: vůně domovaдым оте́чества

незва́ный: (Nezvaný) host do domu - hůl do ruky.Незва́ный гость ху́же тата́рина.

doma: cítit se jako domaбыть как до́ма