Hlavní obsah

tělo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (organismus) те́ло, органи́змlehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствием
  2. (boží) те́лоslavnost Božího tělaпра́здник Те́ла Христо́ва/Госпо́дня
  3. (postava) фигу́ра
  4. (mrtvola) труп, мёртвое те́ло
  5. (trup) ту́ловище, стан, ко́рпус
  6. (základní část) те́ло, ко́рпус

Vyskytuje se v

i: oddán tělem i dušíпре́дан душо́й и те́лом

látka: obranné látky v těleоборони́тельные сооруже́ния органи́зма

páně: tělo Páněте́ло Хри́ста

při: Je při těle.Он по́лный.

stavba: anat. stavba tělaтелосложе́ние

namáhat: namáhat tělo/svalyнапряга́ть те́ло/му́скулы

osypat se: Osypala se na celém těle.У неё вы́сыпалась сыпь по всему́ те́лу.

vysvléct se: Vysvlečte se do půl těla.Разде́ньтесь до по́яса.

bez, beze: chodit jak tělo bez dušeходи́ть как в во́ду опу́щенный

držet: držet si koho od tělaдержа́ть кого на расстоя́нии

duše: tělem i dušíвсей душо́й, всем существо́м

od, ode: držet si koho daleko od tělaдержа́ться от кого на расстоя́нии

pustit: pustit si koho k těluподпусти́ть кого к себе́

изно́с: (pracovat) do roztrhání těla (рабо́тать) на изно́с

расстоя́ние: Držte si ho patřičně od těla., Udržujte si od něho odstup.Держи́те его́ на почти́тельном расстоя́нии от себя́.

tělo: lehké/těžké ublížení na těleлёгкое/тяжёлое теле́сное поврежде́ние, лёгкое/тяжёлое оскорбле́ние де́йствием