Hlavní obsah

того́

Vyskytuje se v

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že

благодаря́: благодаря́ тому́, чтоdíky tomu, že

бо́лее: бо́лее того́(ještě) k tomu, (ještě) navíc

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

будь: бу́дь тоať již

ввиду́: ввиду́ того́ чтоvzhledem k tomu, že

вид: под ви́дом того́ чтоpod záminkou že

вме́сте: (и) вме́сте с темzároveň, také, rovněž

вме́сто: вме́сто того́ что́быmísto toho, aby

вопреки́: вопреки́ тому́ чтоnavzdory tomu, že, přesto, že

всле́дствие: всле́дствие того́ чтоv důsledku toho, že, následkem toho, že

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

для: для того́, что́бы(proto), aby

из-за: из-за того́ чтоprotože

как: как бы то ни бы́лоv každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoli

ка́к-то: ка́к-то разjednou, jedenkrát

ма́ло: ма́ло того́nejenže, mimo to

ме́жду: (а) ме́жду темmezitím

ме́нее: тем не ме́нееnicméně, přesto

наконе́ц: наконе́ц-то!no konečně!, (Tak) přece jen!

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

пора́: до тех по́р пока́ (не)dokud, až do té doby, dokud

поско́льку: поско́льку... то (так)jelikož, protože, poněvadž

ра́ди: ра́ди того́, что́бы(proto), aby

с: ни с того́ ни с сего́z ničeho nic, z čista jasna, náhle

сме́лый: кто смел, тот и съелodvážnému štěstí přeje

спаси́бо: спаси́бо и на томdíky (bohu) i za to

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

степь: не в ту степьúplně vedle, dočista mimo, plácat nesmysly

тем: тем лу́чшеtím lépe

те́сто: из того́ же те́стаze stejného těsta, stejné povahy

то: то...тоjednou...podruhé, hned...hned

того́: не того́nijak valný, nevalný

тот: тоto, tamto, tohle neurčitý podmět

тьма: тьма темvelké množství, spousta, fůra

чем: чем... темčím... tím

число́: в том числе́včetně, počítaje v to, také

вре́мя: с того́ вре́мениod té chvíle

ни: что ни год, то...rok co rok...

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

отмы́ться: От того́ не отмо́ешься!Z toho se nevykroutíš!

состоя́ть: Ра́зница состои́т в том, что...Rozdíl je v tom, že...

тако́й-то: прие́хать тако́го-то числа́přijet tolikátého a tolikátého

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všecko zlato, co se třpytí!

минова́ть: Чему́ быть, того́ не минова́ть.Co se má stát, stane se.

пожа́ть: Что посе́ешь, то пожнёшь.Co zaseješ, to sklidíš.

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

слон: слона́-то и не приме́титьto nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnout

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

утону́ть: Кому́ быть пове́шенному, тот не уто́нет.Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.

a: тут и там, то тут, то там, места́миtu a tam místy

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

а: а тоnebo, jinak

cosi: да то, да сёkdesi cosi

či: тот и́ли друго́йať ten, či onen

doba: с того́ вре́мениod té doby

jako: оди́н чёрт, что в лоб, то по лбуprašť jako uhoď

jinde: где-нибу́дь, где́-тоněkde jinde

kde: чего́ нет, того́ нетkde nic tu nic

mimo: кро́ме того́, вдоба́вокmimo to

míra: в како́й-то/значи́тельной ме́реdo jisté/značné míry

onen, ona, ono: в те времена́, в ту по́руza oněch časů

stát: любо́й цено́й, во что бы то ни ста́лоstůj co stůj

svět: на том све́теna onom světě

tak: Таки́е-то дела́.Tak to je., Tak se věci mají.

trpasličí: той-пу́дельzool. trpasličí pudl

z, ze: ни с того́ ни с сего́z ničeho nic

dál: Чем да́льше, тем лу́чше!Čím dál, tím líp!

den: в тот са́мый деньtéhož dne

díky: Благодаря́ тому́...Díky tomu...

divně: Мне что́-то не по себе́.Je mi nějak divně.

háček: В том-то и де́ло!V tom je (ten) háček!

kdesi: то да сёkdesi cosi

klapat: Здесь что-то не так.Tady něco neklape.

kontrola: техни́ческий осмо́тр, ТОtechnická kontrola

lépe: чем ра́ньше тем лу́чшеčím dřív, tím lépe

mlít: Он долби́т одно́ и то же.Mele pořád to stejné.

nasednout: сесть не в тот ваго́нnasednout do špatného vagonu

nebezpečí: Нави́сла опа́сность того́, что...Hrozí nebezpečí, že ...

plést: Вы меня́ с кем-то перепу́тали.Asi si mě s někým pletete.

podmínka: при (том) усло́вии, е́сли ...pod podmínkou, že ...

podobně: и тому́ подо́бное, и т. п.a tak podobně

pořád: Её ве́чно где-то но́сит!Pořád někde lítá!

pozastavovat se: удивля́ться тому́, что...pozastavovat se nad tím, že...

promluvit: потолкова́ть о том о сёмpromluvit si o všem možném

protáhnout se: Ожида́ние мо́жет ещё како́е-то вре́мя продли́ться.Čekání se může ještě protáhnout.

před, přede: мно́го лет тому́ наза́дpřed (mnoha) lety

rok: год тому́ наза́дpřed rokem

rozdíl: с той ра́зницей, что ...s tím rozdílem, že ...

schopný: Тот челове́к спосо́бен на всё.Ten člověk je schopný všeho.

spíš: тем бо́лееtím spíše

splést si: Вы меня́ с кем-то перепу́тали.S někým jste si mě spletl.

škrábat: Кто́-то цара́пается в дверь.Někdo škrábe na dveře.

špatný: сесть не в тот по́ездnastoupit do špatného vlaku

uplynout: С тех пор мно́го вре́мени прошло́.Od té doby uplynulo hodně času.

vyprávět: Леге́нда повеству́ет о том, что...Pověst vypráví, že...

zaražený: Тот па́рень како́й-то заби́тый.Ten chlapec je nějaký zaražený.

zastávat: Я того́ мне́ния, что...Zastávám názor, že...

zírat: Вот глаза́-то вы́таращит!Ten bude zírat!

ani: ни то ни сёani takový, ani makový

čert: То́лько того́ нам здесь не хвата́ло!To nám byl čert dlužen!

dočkat se: Кто ждёт, тот дождётся.Kdo si počká, ten se dočká.

doskákat: Кто ра́но встаёт, тому́ бог даёт.přísl. Ranní ptáče dál doskáče.

dřív: Чей черёд, тот и берёт.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

hrát: Тут что́-то не так.Tady něco nehraje.

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

jeden, jedna, jedno: повторя́ть всё одно́ и то́ жеopakovat stále jedno a to samé

jednou: в ко́и(-то) ве́ки, раз в сто лет, раз в год (по обеща́нию)jednou za uherský rok velmi zřídka

mince: плати́ть кому той же моне́тойoplácet komu stejnou mincí

mnoho: С тех пор нема́ло воды́ утекло́.Od té doby uteklo mnoho vody.

nad, nade: что упа́ло, то пропа́ло, пла́кать над проли́тым молоко́мplakat nad rozlitým mlékem

naposled: Хорошо́ смеётся тот, кто смеётся после́дним.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

něco: Ему́ что-то о́коло тридцати́.Je mu něco kolem třiceti.

nějaký: Ты сего́дня како́й-то не тако́й.Jsi dnes nějaký jiný.

ohled: незави́симо от того́, что..., не счита́ясь с тем, что..., несмотря́ на то́, что...bez ohledu na to, že...

pět: всё ху́же, из рук вон, чем да́льше, тем ху́жеod desíti k pěti

plášť: Он де́ржит нос по ве́тру., Он как флю́гер., Он то туда́, то сюда́.Je kam vítr, tam plášť.

počkat: Кто ждёт, тот дождётся., К тому́, кто ждёт, всё придёт.Kdo si počká, ten se dočká.

prach: ве́чно где́-то бе́гать, кого где-то ве́чно но́ситbýt pořád někde v prachu

pryč: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

předpoklad: при том усло́вии, что ...za předpokladu, že...

přes, přese: Кака́я-то му́ха его́ укуси́ла.Přeletělo mu něco přes nos.

ptáče: Кто ра́но встаёт, тому́ Бог даёт.Ranní ptáče dál doskáče.

pýcha: Кто высо́ко лета́ет, тот ни́зко па́дает.Pýcha předchází pád.