Hlavní obsah

где́-то

Vyskytuje se v

jinde: где-нибу́дь, где́-тоněkde jinde

pořád: Её ве́чно где-то но́сит!Pořád někde lítá!

prach: ве́чно где́-то бе́гать, кого где-то ве́чно но́ситbýt pořád někde v prachu

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.