Hlavní obsah

бо́льше

Příslovce

  1. více než, přesждать бо́льше часа́čekat víc než hodinuвсё бо́льшеčím dál víc
  2. v záporných konstrukcíchvíc(krát), , dáleБо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?
  3. hovor.převážně, hlavně, většinou

Vyskytuje se v

большо́й: по бо́льшей ча́стиpřevážně, hlavně, zejména

бу́ква: челове́к с большо́й бу́квыčlověk s velkým Č

да́льше: да́льше бо́льшеz bláta do louže, čím dál tím hůř

ко́шка: больши́е ко́шкиvelké kočky lvi, tygři ap.

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

счёт: по большо́му счётуve své podstatě, vzato kolem a kolem, důkladně

ши́шка: (больша́я) ши́шка(velké) zvíře, hlavoun, (velký) šéf

дя́тел: большо́й пёстрый дя́телstrakapoud

па́лец: большо́й па́лецpalec

сини́ца: больша́я сини́цаsýkora koňadra

таз: большо́й/ма́лый тазvelká/malá pánev

большо́й: большо́е спаси́боmnohokrát děkuji

большо́й: с больши́м удово́льствиемvelmi rád

горизо́нт: больши́е горизо́нты у когоmá (před sebou) velkou budoucnost

го́род: небольшо́й го́родmaloměsto

де́ньги: больши́е де́ньгиobrovské prachy

ездо́к: Туда́ я бо́льше не ездо́к.Tam už mě víckrát neuvidí.

значи́тельно: значи́тельно бо́льшеmnohem více

небольшо́й: два́дцать с небольши́мněco (málo) přes dvacet

оберну́ться: Э́то мо́жет оберну́ться больши́ми неприя́тностями.Z toho můžou být velké problémy.

раз: в разы́ бо́льшеněkolikrát víc

разменя́ть: разменя́ть большу́ю кварти́ру на двеvyměnit velký byt za dva (menší)

спаси́бо: Большо́е спаси́бо!Mockrát děkuji!

спрос: по́льзоваться больши́м спро́сомjít na odbyt, těšit se velkému zájmu

число́: большо́е число́ люде́йvelký počet osob

чуть: чуть бо́льшеnepatrně víc, o něco více

шлем: Большо́й шлемGrand Slam

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

глаз: де́лать больши́е глаза́(úžasem) valit oči na co

děkovat: Mnohokrát děkuji.Большо́е спаси́бо.

doložka: doložka nejvyšších výhodкла́узула/огово́рка о наибо́льшем благоприя́тствовании

doušek: plnými douškyбольши́ми глотка́ми

dvakrát: dvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

kapka: (už) ani kapku(бо́льше) ни ка́пли

množství: velké množstvíбольшо́е коли́чество

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

nadměrný: nadměrné velikostiбольши́е разме́ры

něco: něco přesс небольши́м

ručička: velká/malá ručičkaбольша́я/ма́лая стре́лка

stydký: malé/velké stydké pyskyма́лые/больши́е половы́е гу́бы

šedý: anat. šedá kůra mozkováкора́ большо́го мо́зга

tercie: malá/velká tercieма́лая/больша́я те́рция

třesk: astron. velký třeskБольшо́й Взрыв

třikrát: třikrát tolik/vícвтро́е бо́льше, втройне́

valný: z valné částiпо бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стью

velký: velká vodaбольша́я вода́

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

velký: velká rodinaбольша́я семья́

velký: velké penízeбольши́е де́ньги

voda: velká vodaбольша́я вода́

výhoda: polit. doložka nejvyšších výhodкла́узула о наибо́льшем благоприя́тствовании

z, ze: ze všeho nejvícбо́льше всего́

zvíře: velké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

co: čím dél vícвсё бо́льше

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

čím dál víc: Líbí se mi to čím dál víc.Мне э́то нра́вится всё бо́льше.

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

бо́льше: и бо́льше ничего́víc nic, a konec, hotovo

бо́льше: ждать бо́льше часа́čekat víc než hodinu

бо́льше: всё бо́льшеčím dál víc

бо́льше: Бо́льше нет вопро́сов?Další otázky nejsou?