Hlavní obsah

zvíře

Podstatné jméno, rod střední

  1. (větší živočich) живо́тное(divoké, dravé ap.) зверьdomácí/hospodářská/divoká zvířataдома́шние/сельскохозя́йственные/ди́кие живо́тныеpokusné zvířeподо́пытное живо́тное
  2. expr.(vlivný člověk) пти́ца, боссvelké zvíře prominentва́жная пти́ца, больша́я ши́шка

Vyskytuje se v

král: král zvířatцарь звере́й

spolek: spolek pro ochranu zvířatо́бщество защи́ты живо́тных

domácí: domácí zvířataдома́шние живо́тные

testování: testování na zvířatechтести́рование на живо́тных

vycpaný: vycpané zvířeчу́чело

výstava: prodejní výstava zvířatвы́ставка-прода́жа живо́тных

zbarvení: ochranné zbarvení zvířatзащи́тная окра́ска у живо́тных

подо́пытный: подо́пытное живо́тноеpokusné zvíře

дома́шний: дома́шнее живо́тноеdomácí zvíře

живо́тное: дома́шние/промысло́вые/ди́кие живо́тныеdomácí/průmyslová/divoká zvířata

о́бщество: о́бщество защи́ты живо́тныхspolek pro ochranu zvířat

полёт: пти́ца высо́кого полётаvelké zvíře o vlivném člověku