Hlavní obsah

valný

Přídavné jméno

  1. (značný, velký) значи́тельный, большо́йvalná většinaподавля́ющее большинство́z valné částiпо бо́льшей ча́сти, бо́льшей ча́стью
  2. (vyhovující) подходя́щий, посре́дственный, нева́жный
  3. (za účasti všech) о́бщий, генера́льныйvalná hromada akcionářůо́бщее собра́ние акционе́ровvalné shromáždění OSNгенера́льная ассамбле́я ОО́Н

Vyskytuje se v

shromáždění: valné shromážděníо́бщее собра́ние

valný: valná většinaподавля́ющее большинство́

nevalný: mít nevalné mínění o kom/čemбыть нева́жного мне́ния о ком/чём

ассамбле́я: valné shromáždění OSNгенера́льная ассамбле́я ОО́Н

ни́зкий: mít nevalné mínění o kom/čemбыть ни́зкого мне́ния о ком/чём

hromada: valná hromadashromáždění о́бщее собра́ние