Hlavní obsah

dvakrát

Číslovka

  • násobení počtuдва ра́за, два́ждыzaplatit dvakrát tolikзаплати́ть вдвойне́dvakrát méněвдво́е ме́ньшеdvakrát tolikвдво́е бо́льше, в два ра́за бо́льше

Částice

  • zrovna(не) сли́шкомNení mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

Vyskytuje se v

dvakrát: dvakrát méněвдво́е ме́ньше

oba, obě: Má obě ruce levé.Он о́чень нело́вкий.

od, ode: (dva roky) od narození(два го́да) о́троду

poklepat: poklepat dvakrát myšíщёлкнуть мы́шью два ра́за

vrut: trojité salto s dvěma vrutyтройно́е са́льто с двумя́ винта́ми

být: Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.

celá: dvě celé pět (desetin) 2,5две це́лых пять деся́тых

cukr: čaj s dvěma cukryчай с двумя́ кусо́чками са́хара

dějství: komedie o dvou dějstvíchкоме́дия в двух а́ктах/де́йствиях

dělený: kufřík dělený na dvě přihrádkyдиплома́т с двумя́ отделе́ниями

dítě: Mají dvě děti.У них дво́е дете́й.

dlouhý: dva metry dlouhýдлино́й в два ме́тра

dodat: dodat co do dvou dnůдоста́вить что в тече́ние двух су́ток

krát: pokoj dva krát dva metryко́мната два на два ме́тра

krátit: krátit zlomek dvěmaсокраща́ть дробь на́ два

měřit: Postel měří dva metry.Длина́ крова́ти два ме́тра.

měsíc: dvakrát za měsícдва ра́за в ме́сяц

minus: pět minus dvaпять ми́нус два

mladší: Je o dva roky mladší než já.Он на два го́да моло́же меня́.

násobit: násobit pět dvěmaумножа́ть пять на два

neznámá: rovnice o dvou neznámýchуравне́ние с двумя́ неизве́стными

o: o dva roky staršíна два го́да ста́рше

osoba: stůl pro dvě osobyстол на двои́х

plus: Dva plus tři je pět.Два плюс три бу́дет пять.

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

průběh: v průběhu dvou týdnů/jednáníв тече́ние двух неде́ль/перегово́ров

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

raz: raz, dva, třiраз, два, три

rovnat se: Tři plus dvě se rovná pět.Три плюс два равня́ется пять.

rozdělit: rozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

rozříznout: rozříznout co na dvě polovinyразре́зать что на две полови́ны

střelec: střelec dvou branekа́втор двух голо́в

vyhotovení: ve dvou vyhotoveníchв двух экземпля́рах

za: dvakrát za denдва ра́за в день

zamknout: zamknout na dva západyзапере́ть на два поворо́та

západ: zamknout na dva západyзапере́ть на два оборо́та ключа́

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

hrdlička: jako dvě hrdličkyкак два голу́бка

jednou: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

jíst: jíst za dvaесть за двои́х

kulhat: kulhat na obě nohyхрома́ть на о́бе но́ги

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м уда́ром

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

rána: zabít dvě mouchy jednou ranouодни́м уда́ром уби́ть двух за́йцев

rychle: Kdo rychle dává, dvakrát dává.Два́жды даёт (тот), кто бы́стро даёт.

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

tolik: zaplatit dvakrát tolikзаплати́ть вдвойне́ бо́льше

v, ve: Ve dvou se to lépe táhne.Одному́ хорошо́, но вдвоём лу́чше.

zabít: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

želízko: mít dvě želízka v ohniста́вить на две ка́рты

židle: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

дели́ть: půlit, dělit na dvě polovinyдели́ть на́двое/попола́м

ли́шний: dva rubly a něcoдва рубля́ с ли́шним

су́тки: osmačtyřicet hodin, dva dny a dvě nociдво́е су́ток

блю́до: oběd o dvou chodechобе́д из двух блюд

вдвоём: žít ve dvouжить вдвоём

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.

дво́е: Byli jsme dva.Нас бы́ло дво́е.

мно́жить: násobit pět dvěmaмно́жить пять на два

мо́жно: Dá se to udělat za dva dny.Мо́жно сде́лать в два дня.

разменя́ть: vyměnit velký byt na dvaразменя́ть большу́ю кварти́ру на две

ста́рше: Je o dva roky starší než já.Он ста́рше меня́ на два го́да.

том: román ve dvou svazcích, dvoudílný románрома́н в двух тома́х

тре́тья: dvě třetinyдве тре́тьих

умно́жить: (vynásobit) dva krát třiумно́жить два на три

ход: dvě hodiny chůzeдва часа́ хо́ду

два: raz dva, jedna dvě velice rychleв два счёта

е́хать: Zachovej chladnou hlavu., Dvakrát měř, jednou řež.Ти́ше е́дешь, да́льше бу́дешь.

за́яц: zabít dvě mouchy jednou ranouуби́ть двух за́йцев одни́м вы́стрелом

ме́жду: mezi dvěma ohniме́жду двух огне́й

накова́льня: mezi dvěma mlýnskými kamenyме́жду мо́лотом и накова́льней

отме́рить: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

отре́зать: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз приме́рь, а оди́н отре́жь.

погна́ться: honit dva zajíce najednou dělat dvě věci narázпогна́ться за двумя́ за́йцами

раз: Dvakrát měř, jednou řež.Семь раз отме́рь, оди́н раз отре́жь.

све́чка: pálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychleжечь све́чку с обо́их концо́в

сгора́ть: Jeho boty jsou po dvou měsících na vyhození.На нём о́бувь сгора́ет в два ме́сяца.

семь: Dvakrát měř a jednou řež.Семь раз приме́рь - оди́н раз отре́жь.

скупо́й: Laciné, dvakrát placené.Скупо́й пла́тит два́жды.

сойти́сь: Soupeřili dva zápasníci.Сошли́сь два борца́.

стул: sedět na dvou židlíchсиде́ть ме́жду двух сту́льев

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х