Hlavní obsah

jíst

Vyskytuje se v

týž: pro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственныйjeden a týž

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

z, ze: оди́н из мно́гихjeden z mnoha

co: Что поста́вят, то и ку́шай!Jez, co ti dají!

dělat se: Ей стано́вится ду́рно.Dělá se jí špatně.

denně: есть пять раз в деньjíst pětkrát denně

hmotnost: ве́сом в оди́н килогра́ммo hmotnosti jeden kilogram

chuť: есть с аппети́томjíst s chutí

jíst: Я не бу́ду есть.Nebudu jíst.

pasovat: Ей не подхо́дит э́тот тон.Nepasuje jí tento odstín.

poplést se: Все адреса́ в голове́ перепу́тались.V hlavě se jí popletla data.

půl: оди́н/два с полови́нойjeden/dva a půl

udělat se: Ей ста́ло пло́хо.Udělalo se jí nevolno.

dopředu: шаг вперёд, два шага́ наза́дjeden krok dopředu, dva kroky vzad

jednou: Жил (да) был оди́н коро́ль.Byl jednou jeden král.

osmnáct: Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

pít: Е́шьте, пе́йте, что вле́зет., Ку́шайте, пе́йте всласть.Jezte, pijte, co hrdlo ráčí.

povstat: восста́ть как оди́н (челове́к)povstat jako jeden muž

provaz: де́йствовать заодно́ с кемtáhnout za jeden provaz

přes, přese: говори́ть все наперебо́йmluvit jeden přes druhého

vrabec: есть как воро́бышекjíst jako vrabec

zátah: написа́ть статью́ за оди́н присе́стnapsat článek na jeden zátah

каса́ние: в одно́ каса́ниеna jeden dotek

о́чередь: по о́чередиpo pořádku, jeden za druhým, jeden po druhém

су́точный: су́точная аре́ндаpronájem na jeden den

дво́е: есть за двои́хjíst za dva

есть: Ешь(те)!Jez(te)!

оди́н: Оди́н за всех, все за одного́.Jeden za všechny všichni za jednoho.

с: с киломе́трasi jeden kilometr

бузина́: в огоро́де бузина́, а в Кие́ве дя́дькаjeden o koze, druhý o voze

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

два: два сапога́ па́раjeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

наро́чно: наро́чно не приду́маешьto by jeden nevymyslel

jeden, jedna, jedno: оди́н на оди́нjeden na jednoho