Hlavní obsah

udělat se

Vyskytuje se v

představa: соста́вить себе́ представле́ние о ком/чёмudělat si představu o kom/čem

jméno: сде́лать себе́ и́мяudělat si jméno

pohodlí: Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.Udělejte si pohodlí.

puchýř: У него́ образова́лись пузыри́.Udělaly se mu puchýře.

slabo: Мне ста́ло пло́хо.Udělalo se mi slabo.

udělat: запасти́сьudělat si zásoby

známost: завести́/завяза́ть знако́мствоudělat si/navázat známost

něco: повреди́ть коле́ноudělat si něco s kolenem

proces: У меня́ с ним распра́ва бу́дет коро́ткой., Я с ним бы́стро распра́влюсь.Udělám s ním krátký proces.

přestávka: сде́лать переры́вudělat si přestávku

позо́р: покры́ть себя́ позо́ромudělat si ostudu

располага́ться: Проходи́те и располага́йтесь!Pojďte dál a udělejte si pohodlí!

дурь: напусти́ть на себя́ дурьudělat se hloupým

распра́ва: У меня́ с ним коро́ткая распра́ва.Udělám s ním krátký proces.

udělat se: Ей ста́ло пло́хо.Udělalo se jí nevolno.