Hlavní obsah

možná

Příslovce

Vyskytuje se v

možný: Je to docela možné.Э́то вполне́ возмо́жно.

možný: v nejkratší možné lhůtěв кратча́йший срок

možný: To není možné.Э́то невозмо́жно.

napravit: Chybu je možné napravit.Оши́бку мо́жно испра́вить.

nemožný: Nic není nemožné.Нет ничего́ невозмо́жного.

plést se: Možná se pletu.Мо́жет быть (я) ошиба́юсь.

promluvit: promluvit si o všem možnémпотолкова́ть о том о сём

možný: Udělám, co bude možné.Я сде́лаю всё, что возмо́жно.

быть: Не мо́жет быть.To není možné.

возмо́жно: Вполне́ возмо́жно, что он прав.Je docela možné, že má pravdu.

невозмо́жно: Дозвони́ться невозмо́жно.Není možné se dovolat.

вся́кий: Вся́кое быва́ет.Všechno je možné.

ста́ться: Мо́жет ста́ться, что он опозда́ет.Možná přijde později.