Hlavní obsah

вся́кий

Zájmeno-ая, -ое

  1. безо вся́кого hovor.bez řečí souhlasit ap.

Vyskytuje se v

вся́чина: všelicos, ledacos, ledascoвся́кая вся́чина

отсу́тствие: naprostá tupost, úplně vygumovaný o hloupém člověkuпо́лное отсу́тствие вся́кого прису́тствия

пожа́рный: v každém případěна вся́кий пожа́рный

предисло́вие: bez okolků, bez zbytečných řečíбез (вся́ких) предисло́вий

род: všeho druhu, všelijakýвся́кого ро́да

слу́чай: v každém případě, každopádně, kdykoliво вся́ком слу́чае

сомне́ние: bezpochyby, nepochybně, určitěвне (вся́кого) сомне́ния

расчёт: neúmyslně, nechtěбез вся́кого расчёта

быва́ть: V životě se stane ledacos!В жи́зни вся́кое быва́ет.

по́вод: bezdůvodněбез вся́кого по́вода

сброд: všelijaká sebrankaвся́кий сброд

дурь: Každý má svoje vrtochy.У вся́кого своя́ дурь в голове́.

о́вощи: Všechno má (svůj) čas.Вся́кому о́вощу свой сезо́н.

разгово́р: o tom nemůže být ani řečбез вся́ких разгово́ров

тварь: od každého něco, pestrá směs(ice)вся́кой тва́ри по па́ре

терпе́ние: Dočkej času jako husa klasu.На вся́кое хоте́ние есть терпе́ние.

jistota: pro jistotuна вся́кий слу́чай, для ве́рности

každý: pro každý případна вся́кий слу́чай

pokulhávat: Každé přirovnání pokulhává.Вся́кое сравне́ние хрома́ет.

pro: pro každý případна вся́кий слу́чай

skrupule: bez skrupulíбез вся́ких сомне́ний, бессо́вестно, без зазре́ния со́вести

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

čert: malovat čerta na zeďрисова́ть вся́кие у́жасы

příčina: bez jakékoli zjevné příčinyбез вся́кой ви́димой причи́ны

strýček: pro strýčka Příhoduна вся́кий слу́чай

škodit: Všeho moc škodí.Вся́кое изли́шество вре́дно.

úhona: bez úhonyбез вся́кого уще́рба

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

вся́кий: bez řečí souhlasit ap.безо вся́кого