Hlavní obsah

čert

Vyskytuje se v

maska: maska čerta/šaška/medvědaма́ска чёрта/клоу́на/медве́дя

bodejť: Bodejť by vás čerti vzali!Чёрт бы вас побра́л!

ďábel: vyhánět čerta ďáblemклин кли́ном вышиба́ть

kříž: bát se koho/čeho jako čert křížeбоя́ться кого/чего как чёрт ла́дана

poslat: poslat ke všem čertůmпосла́ть к чёрту

vyhýbat se: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiизбега́ть кого/чего как чёрт ла́дана

vyznat se: Čert aby se v tom vyznal!Чёрт не разберёт!, В э́том сам чёрт но́гу сло́мит!

дю́жина: čertův tucet nešťastná třináctka чёртова дю́жина

ого́нь: bát se koho/čeho jak čert křížeбоя́ться кого/чего как огня́

разобра́ть: V tomhle se ani čert nevyzná.В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.

посла́ть: poslat k čertu kohoпосла́ть к чёрту кого

бес: (je) chytrý jako čertумён как бес

боло́то: Táhni k čertu!Иди́ ты в боло́то!

во́рон: ke všem čertůmкуда́ во́рон косте́й не заноси́л

дья́вол: prohnaný jako čert хитёр как дья́вол

кой: Proč k čertu!На кой чёрт!

ла́дан: Bojí se jako čert kříže.Как чёрт ла́дана бои́тся.

ле́ший: Jdi k čertu!Иди́ ты к ле́шему!

пу́сто: aby ho čert vzalчтоб ему́ пу́сто бы́ло

чёрт: Zatraceně!, Čert to vem!Чёрт возьми́!

čert: malovat čerta na zeďрисова́ть вся́кие у́жасы