Hlavní obsah

čert

Vyskytuje se v

maska: maska čertaма́ска чёрта

bodejť: Bodejť by vás čerti vzali!Чёрт бы вас побра́л!

ďábel: vyhánět čerta ďáblemклин кли́ном вышиба́ть

kříž: bát se koho/čeho jako čert křížeбоя́ться кого/чего как чёрт ла́дана

poslat: poslat ke všem čertůmпосла́ть к чёрту

vyhýbat se: vyhýbat se komu/čemu jako čert křížiизбега́ть кого/чего как чёрт ла́дана

vyznat se: Čert aby se v tom vyznal!Чёрт не разберёт!

дю́жина: чёртова дю́жинаčertův tucet nešťastná třináctka

ого́нь: боя́ться кого/чего как огня́bát se koho/čeho jak čert kříže

разобра́ть: В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.V tomhle se ani čert nevyzná.

посла́ть: посла́ть к чёрту когоposlat k čertu koho

бес: умён как бес(je) chytrý jako čert

боло́то: Иди́ ты в боло́то!Táhni k čertu!

во́рон: куда́ во́рон косте́й не заноси́лke všem čertům

дья́вол: како́го дья́волаkýho čerta

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

кой: На кой чёрт!Proč k čertu!

ла́дан: Как чёрт ла́дана бои́тся.Bojí se jako čert kříže.

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

ле́ший: како́го ле́шегоhovor. kýho čerta

пу́сто: чтоб ему́ пу́сто бы́лоaby ho čert vzal

чёрт: Чёрт возьми́!Zatraceně!, Čert to vem!

чёрт: чёрт дёрнул кого сде́латьčert to komu nakukal

чёрт: Чем чёрт не шу́тит.Čert nikdy nespí.