Hlavní obsah

když

Vyskytuje se v

utnout: jako když utneкак руко́й сня́ло

dovolit: Když dovolíte.С ва́шего разреше́ния.

laskavě: Když laskavě dovolíte.С ва́шего любе́зного разреше́ния.

rozednít se: Když se rozednilo ...Когда́ рассвело́ ...

vadit: Nebude vám vadit, když ...Вы не бу́дете возража́ть, е́сли...

hrách: jako když hrách na stěnu házíкак об сте́нку горо́х

chtít se: Když se chce, všechno jde.Захо́чешь - смо́жешь., Где хоте́ние, там и уме́ние.

kolem: když se to vezme kolem a kolemвообще́ (говоря́), в о́бщем и це́лом

mrskat: umět co jako když bičem mrskáзнать назубо́к что

pila: Chrápe, jako když pilou řeže.Он храпи́т во всю Ивано́вскую.

plivnout: (je toho,) jako když plivne velmi máloка́пля в мо́ре

pokaždé: pokaždé když...когда́ бы ни...

propadnout se: Zmizel, jako když se do země propadne.Исче́з, как в во́ду ка́нул.

stěna: Jako když hrách na stěnu hází.Как об сте́нку горо́х.

tisknout: Lže, jako když tiskne.Врёт как ды́шит.

zlé: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.Не мытьём, так ка́таньем.