Hlavní obsah

пова́диться

Vyskytuje se v

pečený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

vařený: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.