Hlavní obsah

naučit se

Dokonavé sloveso

  1. (osvojit si vědomosti ap.) научи́ться, усво́ить, вы́учитьnaučit se nazpaměť coвы́учить наизу́сть чтоnaučit se číst a psátвы́учиться чита́ть и писа́ть, вы́учиться гра́моте
  2. (zvyknout si) приучи́ться

Vyskytuje se v

naučit se: naučit se nazpaměť coвы́учить наизу́сть что