Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

specifický: psych. specifické poruchy učeníспецифи́ческие наруше́ния обуче́ния

technický: Vysoké učení technickéПолитехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т

cizí: učit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́к

nerad: Nerad se učí.Он неохо́тно у́чится.

polevit: Polevil v učení.Он стал ху́же учи́ться.

učení: učení se řemesluобуче́ние ремеслу́

učit se: učit se co nazpaměťучи́ть что наизу́сть

učit se: učit se ruskyучи́ть ру́сский (язы́к)

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

chyba: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся.

orel: Neuč orla lítat.Не учи́ учёного.

povolit: povolit v učeníстать ху́же учи́ться

učit se: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся.

обуча́ть: обуча́ть ремеслу́učit řemeslo

обуча́ться: обуча́ться языка́мučit se jazyky

обуче́ние: маши́нное обуче́ниеstrojové učení

пла́вать: учи́ться пла́ватьučit se plavat

учи́ть: учи́ть ребя́т пла́ванию/пла́ватьučit děti plavat

учи́ть: учи́ть стихи́ наизу́стьučit se nazpaměť báseň

учи́ть: учи́ть ру́сскийučit se rusky

чте́ние: учи́ться чте́нию и письму́učit se čtení a psaní

го́лос: с го́лосу зау́чиватьučit se poslechem

учёный: Не учи́ учёного.Neuč orla lítat.

четвёрка: Учи́ться хорошо́, на четвёрки.Dobře se učí, má dvojky.