Hlavní obsah

učený

Vyskytuje se v

specifický: psych. specifické poruchy učeníспецифи́ческие наруше́ния обуче́ния

technický: Vysoké učení technickéПолитехни́ческий институ́т, Техни́ческий университе́т, Техни́ческий институ́т

cizí: učit se cizí jazykучи́ть иностра́нный язы́к

nerad: Nerad se učí.Он неохо́тно у́чится.

polevit: Polevil v učení.Он стал ху́же учи́ться.

učení: učení se řemesluобуче́ние реме́слу

učit se: učit se co nazpaměťучи́ть что наизу́сть

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

chyba: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся., Не спра́шивай ста́рого, спра́шивай быва́лого.

orel: Neuč orla lítat.Не учи́ учёного.

povolit: povolit v učeníстать ху́же учи́ться

обуча́ть: učit řemesloобуча́ть ремеслу́

обуча́ться: učit se jazykyобуча́ться языка́м

пла́вать: učit se plavatучи́ться пла́вать

учи́ть: učit děti plavatучи́ть ребя́т пла́ванию/пла́вать

чте́ние: učit se čtení a psaníучи́ться чте́нию и письму́

го́лос: učit se poslechemс го́лосу зау́чивать

учёный: Neuč orla lítat.Не учи́ учёного.

четвёрка: Dobře se učí, má dvojky.Учи́ться хорошо́, на четвёрки.

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Не бо́ги горшки́ обжига́ют., Пе́рвый блин ко́мом.