Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) жизнь, существова́ниеduševní životпси́хикаbohémský životжизнь боге́мыkaždodenní životбыт
  2. (jedince) жизньNejevil známky života.Он не подава́л при́знаков жи́зни.otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́ртиposmrtný životпосме́ртная жизнь
  3. (doba lidské existence) жизньna sklonku životaна скло́не жи́зниv životěв жи́зниpo celý životвсю жизньUčit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.
  4. (živý člověk) жизнь, челове́кoběti na životechчелове́ческие же́ртвы
  5. (živé bytosti vůbec) жизнь
  6. (energie ap.) жизнь, эне́ргия
  7. (náplň existence) жизнь
  8. (způsob existence) житьё, о́браз жи́зни

Vyskytuje se v

bezstarostný: bezstarostný životбеззабо́тная жизнь, svobodný приво́лье

běžet: běžet jako o životбежа́ть наперегонки́/вза́пуски

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

chudý: chudý životни́щая жизнь

jepičí: jepičí životэфеме́рное существова́ние

o: obavy o životопасе́ния за жизнь

ohrožení: v ohrožení životaв опа́сности жи́зни

otázka: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

posmrtný: posmrtný životзагро́бная жизнь

psí: psí život/počasíсоба́чья жизнь/пого́да

věčný: náb. věčný životве́чная жизнь

všední: všední životбыт, обихо́д, бу́дни, повседне́вная жизнь

vzít: vzít si životлиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)

známka: známky životaпри́знаки жи́зни

způsob: způsob životaбыт, укла́д/о́браз жи́зни

ztráta: ztráty na životechпоте́ри уби́тыми

bohémský: bohémský životбоге́мная жизнь, жизнь боге́мы

cikánský: cikánský životцыга́нская жизнь

délka: průměrná délka životaсре́дняя продолжи́тельность жи́зни

jít: Šlo mu o život.Речь шла о его́ жи́зни.

každodenní: každodenní životбыт, бу́дни

koloběh: koloběh životaкруговоро́т жи́зни

konzumní: konzumní způsob životaпотреби́тельский о́браз жи́зни

mnišský: mnišský životмона́шеская жизнь

nalinkovaný: nalinkovaný životрасплани́рованная жизнь

nasazení: s nasazením životaриску́я жизнь

nebezpečí: být v nebezpečí životaбыть в смерте́льной опа́сности

nebezpečný: životu nebezpečnýопа́сный для жи́зни

neslučitelný: zranění neslučitelná se životemтра́вмы, несовмести́мые с жи́знью

oběť: oběti na životechчелове́ческие же́ртвы

ohrožovat: ohrožovat čí životугрожа́ть чей жи́зни

plést se: plést se do čího životaвме́шиваться в чью жизнь

pohnutý: pohnutý životтрево́жная жизнь

přijít: přijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег

riskovat: riskovat životрискова́ть жи́знью

sklonek: na sklonku životaпод коне́ц жи́зни, на скло́не лет

skoncovat: skoncovat se životemпоко́нчить с собо́й/жи́знью

soukromý: soukromý životли́чная/ча́стная жизнь

těžký: těžký životтру́дная жизнь

užívat: užívat si životaнаслажда́ться жи́знью, прожига́ть жизнь

vesnice: život na vesniciжи́знь в дере́вне

viset: Život visí na vlásku.Жизнь виси́т на волоске́.

zaplatit: zaplatit životemрасплати́ться жи́знью

zařídit: zařídit si život po svémустро́ить себе́ жизнь по своему́ вку́су

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

na: Jeho život visí na vlásku.Его́ жизнь виси́т на волоске́.

nebo: Peníze, nebo život!Жизнь и́ли кошелёк!

plodný: plodné období životaплодови́тый пери́од в жи́зни

poustevnický: vést poustevnický životвести́ отше́льнический о́браз жи́зни

probíjet se: probíjet se životemперебива́ться с хле́ба на квас/в жи́зни

probudit: probudit k životuпробуди́ть к жи́зни, верну́ть (в) жизнь

při: udržovat při životěдержа́ть в живы́х

připravit: připravit koho o životлиши́ть жи́зни кого

smrt: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

start: přen. start do životaстарт в жизнь

takový: Takový je život!Жизнь така́я!

usilovat: usilovat komu o životпокуша́ться на жизнь кого

zasvětit: zasvětit život Bohuпосвяти́ть жизнь Бо́гу

бежа́ть: бежа́ть наперегонки́běžet jako o život

ве́чер: ве́чер жи́зниpodzim života

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

гражда́нский: гражда́нский бракpartnerské soužití, (život) na psí knížku

жизнь: при жи́зниza života

зака́т: на зака́те жи́зниna sklonku života

нараспа́шку: жить нараспа́шкуžít nevázaným životem

ни́щий: ни́щая жизньchudý život materiálně i duševně

посме́ртный: посме́ртная жизньposmrtný život

тёмный: тёмные по́лосы жи́зниtemné stránky života

эликси́р: жи́зненный эликси́рelixír života

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

вдохну́ть: вдохну́ть жизнь в когоvdechnout život komu

горизо́нт: появи́ться на чьём горизо́нтеobjevit se v blízkosti/v životě koho

же́ртва: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

обще́ственный: обще́ственная жизньspolečenský život

опа́сно: Опа́сно для жи́зни.Životu nebezpečno.

осе́длый: осе́длый о́браз жи́зниusedlý způsob života

подве́ргнуть: подве́ргнуть свою́ жизнь опа́сностиohrozit svůj život

реши́ться: реши́ться жи́зниpřijít o život

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

цыга́нский: цыга́нская жизньcikánský/kočovný život

вода́: водо́й не разольёшь когоkdo jsou přátelé na život a na smrt

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

кошелёк: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze nebo život!

му́ка: Не жизнь, а му́ка.To není život, ale utrpení.

ни́точка: Жизнь виси́т на ни́точке.Život visí na vlásku.

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

разнообра́зие: внести́ разнообра́зие в жизньzpestřit život