Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) жизнь, существова́ниеduševní životпси́хикаbohémský životжизнь боге́мыkaždodenní životбыт
  2. (jedince) жизньNejevil známky života.Он не подава́л при́знаков жи́зни.otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́ртиposmrtný životпосме́ртная жизнь
  3. (doba lidské existence) жизньna sklonku životaна скло́не жи́зниv životěв жи́зниpo celý životвсю жизньUčit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.
  4. (živý člověk) жизнь, челове́кoběti na životechчелове́ческие же́ртвы
  5. (živé bytosti vůbec) жизнь
  6. (energie ap.) жизнь, эне́ргия
  7. (náplň existence) жизнь
  8. (způsob existence) житьё, о́браз жи́зни

Vyskytuje se v

bezstarostný: беззабо́тная жизнь, svobodný приво́льеbezstarostný život

běžet: бежа́ть наперегонки́/вза́пускиběžet jako o život

boj: борьба́ не на жи́знь, а на́ смертьboj na život a na smrt

chudý: ни́щая жизньchudý život

jepičí: эфеме́рное существова́ниеjepičí život

o: опасе́ния за жизньobavy o život

otázka: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

posmrtný: загро́бная жизньposmrtný život

psí: соба́чья жизнь/пого́даpsí život/počasí

věčný: ве́чная жизньnáb. věčný život

všední: быт, обихо́д, бу́дни, повседне́вная жизньvšední život

vzít: лиши́ть себя́ жи́зни, поко́нчить жизнь (самоуби́йством)vzít si život

známka: при́знаки жи́зниznámky života

způsob: быт, укла́д/о́браз жи́зниzpůsob života

ztráta: поте́ри уби́тымиztráty na životech

bohémský: боге́мная жизнь, жизнь боге́мыbohémský život

cikánský: цыга́нская жизньcikánský život

délka: сре́дняя продолжи́тельность жи́зниprůměrná délka života

jít: Речь шла о его́ жи́зни.Šlo mu o život.

každodenní: быт, бу́дниkaždodenní život

koloběh: круговоро́т жи́зниkoloběh života

konzumní: потреби́тельский о́браз жи́зниkonzumní způsob života

mnišský: мона́шеская жизньmnišský život

nalinkovaný: расплани́рованная жизньnalinkovaný život

nasazení: риску́я жизньs nasazením života

nebezpečí: быть в смерте́льной опа́сностиbýt v nebezpečí života

nebezpečný: опа́сный для жи́зниživotu nebezpečný

neslučitelný: тра́вмы, несовмести́мые с жи́зньюzranění neslučitelná se životem

oběť: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

ohrožovat: угрожа́ть чей жи́зниohrožovat čí život

plést se: вме́шиваться в чью жизньplést se do čího života

pohnutý: трево́жная жизньpohnutý život

přijít: лиши́ться жи́зни/ра́зума/де́негpřijít o život/rozum/peníze

riskovat: рискова́ть жи́знью, игра́ть свое́й жи́зньюriskovat život

skoncovat: поко́нчить с собо́й/жи́зньюskoncovat se životem

soukromý: ли́чная/ча́стная жизньsoukromý život

těžký: тру́дная жизньtěžký život

užívat: наслажда́ться жи́знью, прожига́ть жизньužívat si života

viset: Жизнь виси́т на волоске́.Život visí na vlásku.

zaplatit: расплати́ться жи́зньюzaplatit životem

zařídit: устро́ить себе́ жизнь по своему́ вку́суzařídit si život po svém

balancovat: баланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́ртиbalancovat mezi životem a smrtí

na: Его́ жизнь виси́т на волоске́.Jeho život visí na vlásku.

nebo: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze, nebo život!

plodný: плодови́тый пери́од в жи́зниplodné období života

poustevnický: вести́ отше́льнический о́браз жи́зниvést poustevnický život

probíjet se: перебива́ться с хле́ба на квас/в жи́зниprobíjet se životem

probudit: пробуди́ть к жи́зни, верну́ть (в) жизньprobudit k životu

při: держа́ть в живы́хudržovat při životě

připravit: лиши́ть жи́зни когоpřipravit koho o život

smrt: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti

start: старт в жизньpřen. start do života

takový: Жизнь така́я!Takový je život!

usilovat: покуша́ться на жизнь когоusilovat komu o život

zasvětit: посвяти́ть жизнь Бо́гуzasvětit život Bohu

бежа́ть: бежа́ть наперегонки́běžet jako o život

ве́чер: ве́чер жи́зниpodzim života

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

гражда́нский: гражда́нский бракpartnerské soužití, (život) na psí knížku

зака́т: на зака́те жи́зниna sklonku života

нараспа́шку: жить нараспа́шкуžít nevázaným životem

ни́щий: ни́щая жизньchudý život materiálně i duševně

посме́ртный: посме́ртная жизньposmrtný život

тёмный: тёмные полоса́ жи́зниtemné stránky života

эликси́р: жи́зненный эликси́рelixír života

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

вдохну́ть: вдохну́ть жизнь в когоvdechnout život komu

горизо́нт: появи́ться на чьём горизо́нтеobjevit se v blízkosti/v životě koho

же́ртва: челове́ческие же́ртвыoběti na životech

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

обще́ственный: обще́ственная жизньspolečenský život

опа́сно: Опа́сно для жи́зни.Životu nebezpečno.

осе́длый: осе́длый о́браз жи́зниusedlý způsob života

подве́ргнуть: подве́ргнуть свою́ жизнь опа́сностиohrozit svůj život

реши́ться: реши́ться жи́зниpřijít o život

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

сиротли́вый: сиротли́вая жизньosamělý život

цыга́нский: цыга́нская жизньcikánský/kočovný život

вода́: водо́й не разольёшь когоkdo jsou přátelé na život a na smrt

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

живо́т: положи́ть живо́т за когоpoložit život za koho

кошелёк: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze nebo život!

ма́сленица: Не жизнь, а ма́сленица.To není život, ale ráj.

му́ка: Не жизнь, а му́ка.To není život, ale utrpení.

ни́точка: Жизнь виси́т на ни́точке.Život visí na vlásku.

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

разнообра́зие: внести́ разнообра́зие в жизньzpestřit život

све́чка: жечь све́чку с обо́их концо́вpálit svíčku z obou konců, užívat si života na plný plyn, žít rychle

život: бытkaždodenní život