Hlavní obsah

жизнь

Vyskytuje se v

гроб: по гроб жи́зниaž do smrti, až do hrobu

де́лать: де́лать жизнь с когоbrát si za příklad koho, brát si příklad z koho

жизнь: не на жи́знь, а на́ смертьdo posledního dechu, na život a na smrt bít se

отда́ть: отда́ть жи́знь за чтоpoložit život za co

положи́ть: положи́ть жизнь за кого/чтоpoložit život za koho/co

пройти́: пройти́ в жизньrealizovat se, uskutečnit se o projektu ap.

ве́чер: ве́чер жи́зниpodzim života

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

зака́т: на зака́те жи́зниna sklonku života

ни́щий: ни́щая жизньchudý život materiálně i duševně

посме́ртный: посме́ртная жизньposmrtný život

режи́м: режи́м жи́зниživotospráva

спу́тник: спу́тник жи́зниživotní druh, manžel

страхова́ние: страхова́ние жи́зниživotní pojištění

тёмный: тёмные полоса́ жи́зниtemné stránky života

у́ровень: у́ровень жи́зниživotní úroveň

быва́ть: В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!

вдохну́ть: вдохну́ть жизнь в когоvdechnout život komu

исто́рия: писа́ть исто́рию свое́й жи́зниpsát memoáry

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

обще́ственный: обще́ственная жизньspolečenský život

окно́: окно́ жи́зниbabybox

опа́сно: Опа́сно для жи́зни.Životu nebezpečno.

осе́длый: осе́длый о́браз жи́зниusedlý způsob života

подве́ргнуть: подве́ргнуть свою́ жизнь опа́сностиohrozit svůj život

подру́га: подру́га жи́зни(životní) partnerka

реши́ться: реши́ться жи́зниpřijít o život

риск: с ри́ском для жи́зниs nasazením života

самоуби́йство: поко́нчить жизнь самоуби́йствомspáchat sebevraždu

сиротли́вый: сиротли́вая жизньosamělý život

цыга́нский: цыга́нская жизньcikánský/kočovný život

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

кошелёк: Жизнь и́ли кошелёк!Peníze nebo život!

ма́сленица: Не жизнь, а ма́сленица.To není život, ale ráj.

му́ка: Не жизнь, а му́ка.To není život, ale utrpení.

ни́точка: Жизнь виси́т на ни́точке.Život visí na vlásku.

продолжа́ться: Жизнь продолжа́ется.Život jde dál.

разнообра́зие: внести́ разнообра́зие в жизньzpestřit život

воплоти́ть: воплоти́ть в жизнь чтоrealizovat, uskutečnit, uvést do života