Hlavní obsah

быва́ть

Nedokonavé sloveso-а́ю, -а́ешь

  1. být, existovat, bý(vá)vat
  2. stávat se, dít seбыва́ет...to se stává...В жи́зни вся́кое быва́ет.V životě se stane ledacos!
  3. chodívat, chodit kam, navštěvovat koho/co

Nedokonavé sloveso-а́ю, -а́ешь

  1. быва́й(те) здоро́вы! hovor.buď(te) zdrávi!, měj(te) se!

Vyskytuje se v

ничу́ть: vůbec neничу́ть не быва́ло

вся́кий: Všechno je možné. Вся́кое быва́ет.

вся́ко: Leccos se stává.Вся́ко быва́ет.

мышело́вка: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

со́лнце: Nikdo není dokonalý.И на со́лнце быва́ют пя́тна.

стару́ха: I mistr tesař se někdy utne.И на стару́ху быва́ет прору́ха.

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

leccos: Může se stát leccos.Вся́кое быва́ет.

pamatovat se: Pamatuji se, že k vám chodíval.Он, по́мнится, у вас ча́сто быва́л.

stávat se: To se stává!(В жи́зни) Ра́зное быва́ет!

chumelit (se): jako by se nechumeliloкак ни в чём не быва́ло, как бу́дто ничего́ не случи́лось

tesař: I mistr tesař se (někdy) utne.И на стару́ху быва́ет прору́ха.

zadarmo, zdarma: Zadarmo ani kuře nehrabe.Беспла́тно быва́ет то́лько сыр в мышело́вке.

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

быва́ть: buď(te) zdrávi!, měj(te) se!быва́й(те) здоро́вы!