Hlavní obsah

zle

Vyskytuje se v

horší: horší časyчёрный день

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

mnohem: mnohem lépe/hůřeгора́здо лу́чше/ху́же

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

zlé: mít komu co za zléиме́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за что

zlé: nic ve zlémне в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мысла

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

horší: v horším případěв ху́дшем слу́чае

hůř: Pracuje čím dál hůř.Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

nutný: nutné zloнеобходи́мое зло

vybrat: vybrat (si) menší zloиз двух зол вы́брать ме́ньше

zlo: nutné zloнеизбе́жное зло

zlo: spáchat zloпричини́ть зло

zlý: zlý člověkзлой челове́к

zlý: Je to s ním zlé.С ним де́ло пло́хо.

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

horší: Horší už to být nemůže.Ху́же не́куда.

pes: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

zlé: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.Не мытьём, так ка́таньем.

zlý: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

осторо́жно: Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!Pozor, (zlý) pes!

ска́зываться: Ско́ро ска́зка ска́зывается, да не ско́ро де́ло де́лается.Pěkně se to řekne, ale hůř udělá.

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

гора́здо: гора́здо лу́чше/ху́жеmnohem lépe/hůře

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

полбеды́: Э́то ещё полбеды́.To ještě není tak zlé.

то́шно: Мне то́шно от лека́рств.Z léků je mi zle.

ту́го: С де́ньгами ту́го.S penězi je to zlé.

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

ме́ньший: из двух зол выбира́ть ме́ньшееvybrat si menší zlo

сбереже́ние: сбереже́ния на чёрный деньúspory na horší časy

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.