Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • ху́дшийv horším případěв ху́дшем слу́чаеhorší časyчёрный день

Vyskytuje se v

i: v dobrém i zlémв ра́достях и печа́лях

nechat: nechat si co na horší časyоста́вить что на чёрный день

případ: v nejlepším/nejhorším případěв лу́чшем/ху́дшем слу́чае

špatný: špatné zprávyплохи́е но́вости

zlé: mít komu co za zléиме́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за что

zlé: nic ve zlémне в оби́ду будь ска́зано, без зло́го у́мысла

zlý: zlé časyтяжёлые времена́

čekat: To horší nás teprve čeká.Ху́дшее впереди́.

jádro: V jádru není tak špatný.По су́ти, он не так плох.

jméno: mít dobré/špatné jménoпо́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́цией

nasednout: nasednout do špatného vagonuсесть не в тот ваго́н

nejhorší: To nejhorší nás ještě čeká.Са́мое плохо́е ещё впереди́.

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

pověst: mít dobrou/špatnou pověstиме́ть хоро́шую/дурну́ю репута́цию

špatný: za špatného počasíво вре́мя непого́ды/плохо́й пого́ды

špatný: špatný vtipскве́рный анекдо́т

špatný: špatný prospěchнеуспева́емость

špatný: špatná viditelnostплоха́я/ограни́ченная ви́димость

špatný: Budova je ve špatném stavu.Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.

špatný: dostat se do špatné společnostiпопа́сть в дурно́е о́бщество

špatný: mít špatnou pověstпо́льзоваться дурно́й репута́цией

špatný: špatná diagnózaплохо́й диа́гноз

špatný: špatná odpověďнепра́вильный отве́т

špatný: nastoupit do špatného vlakuсесть не в тот по́езд

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

špatný: špatné svědomíнечи́стая со́весть

špatný: špatné znameníплохо́й при́знак

ukazovat: ukazovat ve špatném světleпредставля́ть в ло́жном све́те

vidět: Nevidím na tom nic špatného.Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.

viditelnost: dobrá/špatná/nulová viditelnostхоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димость

vkus: špatný/jemný/vytříbený vkusдурно́й/то́нкий/изы́сканный вкус

vytočit: vytočit špatné telefonní čísloнабра́ть непра́вильный но́мер

zlý: zlý člověkзлой челове́к

zlý: Je to s ním zlé.С ним де́ло пло́хо.

změna: změny k lepšímu/horšímuпереме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшему

adresa: obrátit se na špatnou adresuобрати́ться не по а́дресу

chytit: chytit co za špatný konecвзя́ться (за де́ло) не с того́ конца́

pes: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

rozmar: být v dobrém/ špatném rozmaruбыть в хоро́шем/плохо́м настрое́нии

schovat: schovat si co na horší časyотложи́ть на чёрный день

špatný: být na špatné adreseобрати́ться не по а́дресу

vrhnout: vrhnout špatné světlo na koho/coбро́сить тень на кого/что

zlé: Všechno zlé je na něco dobré.Во вся́ком плохо́м есть хоро́шее.

zlé: Když to nejde po dobrém, půjde to po zlém.Не мытьём, так ка́таньем.

zlý: Pozor, zlý pes!Осторо́жно, зла́я соба́ка!

осторо́жно: Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!Pozor, (zlý) pes!

худо́й: худы́е времена́špatné časy

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

ви́димость: плоха́я ви́димостьšpatná viditelnost

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

полбеды́: Э́то ещё полбеды́.To ještě není tak zlé.

приме́та: плоха́я приме́таšpatné znamení

ту́го: С де́ньгами ту́го.S penězi je to zlé.

гнев: гнев плохо́й сове́тчикhněv je špatný rádce

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

сбереже́ние: сбереже́ния на чёрный деньúspory na horší časy

тётка: Го́лод не тётка.Hlad je špatný přítel.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

ши́ло: ши́ло на мы́ло сменя́тьudělat špatnou volbu