Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • ху́дшийodložit co na horší časyотложи́ть что на чёрный деньv horším případěв ху́дшем слу́чаеhorší časyчёрный день

Vyskytuje se v

i: в ра́достях и печа́ляхv dobrém i zlém

nechat: оста́вить что на чёрный деньnechat si co na horší časy

případ: в лу́чшем/ху́дшем слу́чаеv nejlepším/nejhorším případě

špatný: плохи́е но́востиšpatné zprávy

zlé: име́ть к кому прете́нзии, обижа́ться на кого за чтоmít komu co za zlé

zlý: тяжёлые времена́zlé časy

čekat: Ху́дшее впереди́.To horší nás teprve čeká.

jádro: По су́ти, он не так плох.V jádru není tak špatný.

jméno: по́льзоваться хоро́шей/дурно́й репута́циейmít dobré/špatné jméno

nasednout: сесть не в тот ваго́нnasednout do špatného vagonu

nejhorší: Са́мое плохо́е ещё впереди́.To nejhorší nás ještě čeká.

plašit: пуга́ть люде́й плохи́ми новостя́миplašit lidi špatnými zprávami

pověst: име́ть хоро́шую/дурну́ю репута́циюmít dobrou/špatnou pověst

prospěch: неуспева́емостьšpatný školní prospěch

ukazovat: представля́ть в ло́жном све́теukazovat ve špatném světle

vidět: Я в э́том ничего́ плохо́го не ви́жу.Nevidím na tom nic špatného.

viditelnost: хоро́шая/плоха́я/нулева́я ви́димостьdobrá/špatná/nulová viditelnost

vkus: дурно́й/то́нкий/изы́сканный вкусšpatný/jemný/vytříbený vkus

vytočit: набра́ть непра́вильный но́мерvytočit špatné telefonní číslo

změna: переме́ны/измене́ния к лу́чшему/ху́дшемуzměny k lepšímu/horšímu

adresa: обрати́ться не по а́дресуobrátit se na špatnou adresu

chytit: взя́ться (за де́ло) не с того́ конца́chytit co za špatný konec

pes: Осторо́жно, зла́я соба́ка!Pozor, zlý pes!

rozmar: быть в хоро́шем/плохо́м настрое́нииbýt v dobrém/ špatném rozmaru

schovat: отложи́ть на чёрный деньschovat si co na horší časy

vrhnout: бро́сить тень на кого/чтоvrhnout špatné světlo na koho/co

осторо́жно: Осторо́жно, (зла́я) соба́ка!Pozor, (zlý) pes!

худо́й: худы́е времена́špatné časy

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

ви́димость: плоха́я ви́димостьšpatná viditelnost

кра́йний: в кра́йнем слу́чаеv nejhorším případě

нача́ло: Непло́хо для нача́ла.Pro začátek to není špatné.

позади́: Са́мое тру́дное позади́.Nejhorší máme za sebou.

приме́та: плоха́я приме́таšpatné znamení

гнев: гнев плохо́й сове́тчикhněv je špatný rádce

добро́: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

сбереже́ние: сбереже́ния на чёрный деньúspory na horší časy

тётка: Го́лод не тётка.Hlad je špatný přítel.

ху́до: Нет ху́да без добра́.Všechno zlé je k něčemu dobré.

ши́ло: ши́ло на мы́ло сменя́тьudělat špatnou volbu

horší: чёрный деньhorší časy