Hlavní obsah

худо́й

Přídavné jméno-а́я, -о́е; худ, худа́, ху́до, ху́ды/худы́; худе́е

Přídavné jméno-а́я, -о́е; худ, худа́, ху́до, ху́ды/худы́; ху́же; ху́дший

Přídavné jméno-а́я, -о́е; худ, худа́, ху́до, ху́ды/худы́; ху́же; ху́дший

  1. не ху́до бы neškodilo by, nevadilo by

Vyskytuje se v

не́куда: horší už to nebudeху́же не́куда

ре́дька: protivný až na půdu, nesnesitelnýху́же го́рькой ре́дьки

тем: tím hůřтем ху́же

худо́й: neškodilo by, nevadilo byне ху́до бы

ху́же: hůř už to nejdeху́же нет

жердь: hubený/dlouhý jako bidloхудо́й/дли́нный как жердь

добро́: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

незва́ный: (Nezvaný) host do domu - hůl do ruky.Незва́ный гость ху́же тата́рина.

спи́чка: hubená jak tyčka/luntхуда́я как спи́чка

ху́до: Všechno zlé je k něčemu dobré.Нет ху́да без добра́.

hůř: čím dál hůřвсё ху́же (и ху́же)

polevit: Polevil v učení.Он стал ху́же учи́ться.

deset: Jde to od desíti k pěti.Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.

horší: Horší už to být nemůže.Ху́же не́куда.

k, ke, ku: od desíti k pětiиз рук вон, всё ху́же

lunt: hubený jako luntхудо́й как ще́пка

pět: od desíti k pětiвсё ху́же, из рук вон, чем да́льше, тем ху́же

povolit: povolit v učeníстать ху́же учи́ться

tyčka: hubený jako tyčkaхудо́й как ще́пка

z, ze: Jde to s ním z kopce.С ним всё ху́же.

zle: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.Никогда́ не быва́ет так пло́хо, что́бы не могло́ быть ещё ху́же.

коне́ц: v horším případě, při nejhoršímна худо́й коне́ц