Hlavní obsah

deset

Vyskytuje se v

tisíc: horních deset tisícвы́сшее о́бщество, верху́шка, верхи́ (о́бщества)

čtvrt: tři čtvrtě na desetбез че́тверти де́сять

deko: deset dekaсто грамм

kilometr: deset kilometrů od...в десяти́ киломе́трах от...

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají o deset minut.Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.

srazit: srazit deset procent z cenyски́нуть де́сять проце́нтов с цены́

brát: brát všema desetiс рука́ми оторва́ть

horní: horních deset tisícве́рхние де́сять ты́сяч

k, ke, ku: od desíti k pětiиз рук вон, всё ху́же

pět: od desíti k pětiвсё ху́же, из рук вон

оторва́ть: с рука́ми оторву́тbudou brát všemi deseti, utrhnou ruce

гра́дус: моро́з в де́сять гра́дусовdeset stupňů pod nulou

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

за: за де́сять киломе́тров отсю́даdeset kilometrů odtud

о́коло: о́коло десяти́ штукpřibližně deset kusů

отко́с: пойти́ под отко́сjít z kopce, jít od desíti k pěti

с: С вас де́сять рубле́й.Dostanu/Platíte deset rublů.

облиза́ть: па́льчики облиза́тьoblíznout všech deset (prstů)

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

хвата́ться: обе́ими рука́ми хвата́ться за чтоbrát všemi deseti co