Hlavní obsah

pět

Vyskytuje se v

krát: пя́тью пятьpět krát pět

montážní: монта́жная пе́наmontážní pěna

pěna: пожа́рная пе́наodb. hasicí pěna

celá: две це́лых пять деся́тыхdvě celé pět (desetin) 2,5

denně: есть пять раз в деньjíst pětkrát denně

hodina: ро́вно в пять часо́вpřesně v pět hodin

jednání: траге́дия в пяти́ де́йствияхtragédie o pěti jednáních

koupel: пе́на/соль для ва́нныpěna/sůl do koupele

minus: пять ми́нус дваpět minus dva

mít: В кварти́ре пять ко́мнат.Byt má pět pokojů.

mořský: морска́я пе́наmořská pěna

násobit: умножа́ть пять на дваnásobit pět dvěma

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

starší: Он на пять лет ста́рше меня́.Je o pět let starší než já.

deset: Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.Jde to od desíti k pěti.

dvanáct: в (са́мую) после́днюю мину́туza pět minut dvanáct v poslední chvíli

k, ke, ku: из рук вон, всё ху́жеod desíti k pěti

křížek: Разменя́л шесто́й деся́ток.Má pět křížků na krku.

minuta: в после́дний моме́нтza pět minut dvanáct

pohromadě: У него́ котело́к ва́рит., У него́ голова́ на плеча́х.Má všech pět pohromadě.

sebrat: смота́ть у́дочкиsebrat si svých pět švestek

švestka: Собира́й свои́ мана́тки!, Собери́ свои́ пожи́тки!Sbal si svých pět švestek!

пожи́тки: собра́ть свои́ пожи́ткиsebrat si svých pět švestek/své saky paky

дели́ться: Де́сять дели́тся на пять.Deset je dělitelné pěti.

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

мно́жить: мно́жить пять на дваnásobit pět dvěma

пя́теро: Нас пя́теро.Je nás pět.

разменя́ть: Разменя́л шесто́й деся́ток.Má pět křížků na krku. o věku přes 50 let

са́жа: Дела́ как са́жа бела́.Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.

тепло́: пять гра́дусов тепла́pět stupňů nad nulou

pět: у кого не все до́маnemít všech pět pohromadě