Hlavní obsah

dvanáct

Vyskytuje se v

minuta: в после́дний моме́нтza pět minut dvanáct

dvanáct: в (са́мую) после́днюю мину́туza pět minut dvanáct v poslední chvíli