Hlavní obsah

minuta

Vyskytuje se v

co: нога́ за́ ногуco noha nohu mine

mina: противопехо́тная/противота́нковая ми́наnášlapná/protitanková mina

interval: с интерва́лом в 5 мину́тv intervalu 5 minut

minuta: на па́ру мину́тna pár minut

otáčka: оборо́ты/число́ оборо́тов в мину́туotáčky za minutu

poslední: Оста́лись счи́танные мину́ты.Zbývají poslední minuty.

před, přede: пять мину́т до отъе́зда5 minut před odjezdem

předbíhat se: Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.Hodinky se mi předbíhají o deset minut.

váhat: Не ме́длил ни мину́ты.Neváhal ani minutu.

dvanáct: в (са́мую) после́днюю мину́туza pět minut dvanáct v poslední chvíli

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

размину́ться: размину́ться друг с дру́гомminout se

minout: не попа́сть в цельminout cíl