Hlavní obsah

minuta

Vyskytuje se v

co: co noha nohu mineнога́ за́ ногу

mina: nášlapná/protitanková minaпротивопехо́тная/противота́нковая ми́на

úhoz: počet úhozů za minutuколи́чество зна́ков в мину́ту

interval: v intervalu 5 minutс интерва́лом в 5 мину́т

mina: šlápnout na minuнаступи́ть на ми́ну

minout: minout cílне попа́сть в цель

otáčka: otáčky za minutuоборо́ты/число́ оборо́тов в мину́ту

poslední: Zbývají poslední minuty.Оста́лись счи́танные мину́ты.

před, přede: 5 minut před odjezdemпять мину́т до отъе́зда

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají o deset minut.Мои́ часы́ спеша́т на де́сять мину́т.

váhat: Neváhal ani minutu.Не ме́длил ни мину́ты.

dvanáct: za pět minut dvanáct v poslední chvíliв (са́мую) после́днюю мину́ту

мину́та: пять мину́т седьмо́гоšest hodin pět minut

про́мах: дать про́махminout cíl, netrefit

размину́ться: размину́ться друг с дру́гомminout se