Hlavní obsah

mnoho

Vyskytuje se v

ohled: v mnoha ohledechв мно́гих отноше́ниях

směr: v mnoha směrechво мно́гих отноше́ниях

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

hluk: nadělat mnoho hluku s čím kolem čehoподня́ть шум вокруг чего из-за чего

obsahovat: Obsahuje mnoho tuku.Соде́ржит мно́го жи́ра.

očekávat: očekávat mnoho od kohoмно́гого ожида́ть от кого

před, přede: před (mnoha) letyмно́го лет тому́ наза́д

povyk: Mnoho povyku pro nic.Мно́го шу́ма из ничего́.

skutek: Mnoho řečí, ale skutek utek.Мно́го слов, да ма́ло де́ла.

zdar: Mnoho zdaru!Мно́го успе́хов!

мно́гий: Прошли́ мно́гие го́ды.Uplynulo mnoho let.

наро́д: В за́ле мно́го наро́ду.V sále je mnoho lidí.

спустя́: мно́го лет спустя́po mnoha letech

бу́ря: бу́ря в стака́не воды́bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nic

изве́дать: мно́гое изве́дал на своём ве́куmá už mnoho za sebou