Hlavní obsah

směr

Vyskytuje se v

přikázaný: обяза́тельное направле́ние движе́нияdopr. přikázaný směr jízdy

ukazatel: указа́тель направле́нияukazatel směru

umělecký: совреме́нные тече́ния в иску́сствеmoderní umělecké směry

zaokrouhlit: округли́ть вверх/внизzaokrouhlit směrem nahoru/dolů

сби́ться: сби́ться с ку́рсаztratit směr, odchýlit se od kurzu

обра́тный: идти́ в обра́тном направле́нииjít obráceným směrem

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směrem

směr: по направле́нию, в направле́нии к чемуsměrem k čemu