Hlavní obsah

umělecký

Přídavné jméno

  1. (ve vztahu k umění) худо́жественный(sklony ap.) артисти́ческий(mistrovství ap.) тво́рческийumělecké sbírkyхудо́жественные колле́кцииmoderní umělecké směryсовреме́нные тече́ния в иску́сствеumělecký ředitel divadlaхудо́жественный руководи́тель, худру́кumělecká fotografieтво́рческая фотогра́фия
  2. (ve vztahu k umělci) тво́рческий(talent, kariéra ap.) худо́жнический, артисти́ческий

Vyskytuje se v

forma: худо́жественная фо́рмаumělecká forma

předmět: худо́жественный предме́т, предме́т иску́сстваumělecký předmět

styl: разгово́рный/публицисти́ческий/худо́жественный стильhovorový/publicistický/umělecký styl

vedoucí: худо́жественный руководи́тель, худру́кumělecký vedoucí

hodnota: худо́жественная це́нностьumělecká hodnota

sklon: влече́ние к иску́сствуumělecké sklony

výtvor: худо́жественное произведе́ниеumělecký výtvor

гримёр: худо́жник-гримёрumělecký maskér

худо́жественный: худо́жественная гимна́стикаumělecká gymnastika

umělecký: худо́жественный руководи́тель, худру́кumělecký ředitel divadla