Hlavní obsah

vedoucí

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • нача́льник, руководи́тель, шефvedoucí obchoduзаве́дующий магази́номvedoucí správyнача́льник управле́нияvedoucí projektuруководи́тель прое́ктаvedoucí souboruхорме́йстерumělecký vedoucíхудо́жественный руководи́тель, худру́к
  • заве́дующая(kanceláře ap.) нача́льница(divadelního souboru ap.) руководи́тельница

Vyskytuje se v

vedoucí: хорме́йстерvedoucí souboru

vést: име́ть в виду́, учи́тывать чтоvést co v patrnosti

jednání: вести́ перегово́рыvést jednání

katedra: заве́дующий ка́федрой, завка́федройvedoucí katedry

oddělení: заве́дующий отде́ломvedoucí oddělení

pionýrský: пионе́рский вожа́тый, пионервожа́тыйpionýrský vedoucí

pozice: заня́ть руководя́щее положе́ниеzaujmout vedoucí pozici

válka: объяви́ть/вести́ войну́vyhlásit/vést válku

vést se: Как (твои́) дела́?, Как пожива́ешь?Jak se ti vede?

vyšetřování: вести́/наряди́ть сле́дствиеvést/nařídit vyšetřování

záznam: вести́ то́чные за́писи о ком/чёмvést (si) přesné záznamy o kom/čem

živobytí: влачи́ть жа́лкое существова́ниеvést trudné živobytí

nikam: Э́то никуда́ не годи́тся.To nikam nevede.

pořád: беспреста́нно повторя́ть одно́ и то жеvést pořád svou

poustevnický: вести́ отше́льнический о́браз жи́зниvést poustevnický život

tam: идти́ туда́, куда́ глаза́ глядя́тjít tam, kam oči vedou

вести́: вести́ войну́vést válku, válčit, bojovat

рука́: вести́ за́ рукуvést za ruku, ochraňovat koho

война́: вести́ войну́vést válku

руководи́ть: руководи́ть кружко́мvést (zájmový) kroužek

секре́тный: проводи́ть секре́тные перегово́рыvést tajná jednání

дуде́ть: дуде́ть в одну́ дуду́vést pořád svou